Havsdirektören fixad

Björn Risinger blir generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. Han var fram till 1 september 2010 Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län och har tidigare under åtta år varit direktör och chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning. Under perioden 1995-1999 var han Miljövårdsdirektör och senare Miljö- och planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Att det blev han var nu inte så förfärligt förvånande, eftersom det har varit han som utredde och organiserade den nya myndigheten.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.