Greenpeace stämmer Norge!

Idag lämnade  Greenpeace och Natur og Ungdom in en historisk stäming mot norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det är första gången som Norges nya grundlagsparagraf från 2014, som säger att myndigheter ska värna om naturen och miljön för framtida generationer, prövas i rätten.

I maj 2016 godkände den norska regeringen ny oljeborrning i Arktis i den 23:e licensrundan. Svenska Lundin Petroleum och Statoil är några av de företag som beviljats tillstånd. Lundin har beviljats tillstånd att borra på fem av de tio nya platserna; en av Lundins tilldelade borrningsplatser ligger längst norrut i det nya området. Oljeborrning i Arktis är oerhört känsligt, och ett utsläpp skulle få katastrofala effekter för miljön.

I domstolen kommer vi argumentera för att den norska staten har en skyldighet att hålla sina löften om klimatet och garantera människors rätt till en god miljö för oss och framtida generationer, säger Ingrid Skjoldvær talesperson för Natur og Ungdom.

Stämningsansökan kräver att Norge efterlever det grundlagsskydd som finns för framtida generationer enligt §112:

“Var och en har rätt till en miljö som säkrar hälsan och till en natur vars produktionskapacitet och mångfald är bevarad. Naturresurserna skall disponeras utifrån långsiktiga och allsidiga överväganden vilka ska skydda denna rätt också för framtida generationer. Statens myndigheter skall vidta åtgärder för att implementera dessa principer.“

Norge var ett av de första länderna att ratificera klimatavtalet från Paris, men avtalet hann inte ens träda i kraft förrän norska staten valde att öppna för ytterligare oljeborrning. Det visar på ett monumentalt hyckleri, säger Truls Gulowsen chef för Greenpeace Norge

Genom att ratificera klimatavtalet i Paris förband sig Norge till en ambitiös minskning av utsläppen. Samtidigt öppnade norska staten för ny oljeborrning, vilket tillåter 13 olika företag att börja borra efter olja under 2017.

Stämningsansökan har stöd av en bred koalition bestående av ungdomar, forskare, urfolksrepresentanter, aktivister och offentliga personer.

En namnsinsamling pågår också till stöd för stämningen.

De 13 företagen som fått nya licenser i Barents hav i Arktis är Statoil (Norge), Capricorn and Centrica (Storbritannien), Chevron and ConocoPhillips (USA), DEA (Tyskland), Aker BP  (Norge), Idemitsu (Japan), LUKOIL (Ryssland), Lundin Petroleum (Sverige), OMV (Österrike), PGNiG (Norge/ Polen), Tullow (Storbritannien / Afrika).


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line