Arktis bottnar i fara

 
Fiskefartyg som förser matbutiker med fisk använder skadliga bottentrålar i hittills orörda delar av Arktis. Det visar en ny undersökning som Greenpeace publicerar idag, 2016-03-02.

Klimatförändringarna gör att isen smälter och det öppnar helt nya områden i Arktis. Vissa företag ser det som en affärsmöjlighet.

Greenpeace har under tre år undersökt hur fiskefartyg rör sig i vattnen runt ögruppen Svalbard, och kan med hjälp av satellitdata och undersökningar till havs visa att allt fler trålare fiskar i den norra delen av Barents hav, som är ett ekologiskt viktigt område i behov av skydd.

 Den smältande isen gör att nya fiskevatten öppnas för den industriella fiskeflottan i den norra delen av Barents hav runt den norska ögruppen Svalbard. Området har historiskt sett varit skyddat av isen men 50% av den har smält bort under de senaste decennierna på grund av klimaförändringarna. De tunga bottentrålarna förstör livsmiljön på havsbotten och kan därmed slå ut ett helt ekosystem. Hundratals år gamla koraller skadas.

Den nu blottlagda norra delen av Barents hav bör inte ses som en ny affärsmöjlighet – detta är vår chans att skydda det sköra ekosystemet innan det är för sent.

Fiskeföretagen i Arktis levererar fisk till ett brett nätverk av grossister, livsmedelsproducenter och restauranger runtom i Sverige, Europa, USA, Kanada och Asien. Just nu är de samlade i Bergen. En branschöverenskommelse skulle kunna skydda den känsliga miljön på havets botten i Arktis, men det kommer bara att ske om tillräckligt många sätter fokus på vad som försiggår.

Alla företag som säljer torsk från Barents hav löper risken att deras produktionskedja svärtas av arktisk förstörelse.

Bottentrålning är en av de mest destruktiva formerna av fiske. Under de senaste 200 åren har bottentrålning förvandlat rik havsbotten som en gång sprudlade av liv till oändliga vidder av sand och lera. De områden i Arktis som täckts av is är de sista orörda och har hittills förskonats från trålningen. De är i akut behov av skydd, innan de går samma öde till mötes.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Hafsorkesterns haverier

Hafsorkesterns haverier

Radarbok med AIS

Radarbok med AIS

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line