Vågkraften inkopplad

vagkraft

Anslutningen av de första bojarna har slutförts och Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil på svenska västkusten levererar sedan förra veckan el till det svenska elnätet.

Anslutningen av bojarna med en diameter på sju meter till de linjära generatorerna placerade på havsbotten kompletterar ett system som i flera avseenden blir världens första: till exempel världens första vågkraftverk bestående av flera enheter och världens första undervattenstransformator.

"Det här är en väldigt betydelsefull framgång", säger professor Mats Leijon, VD för Seabased. "Vi är väldigt glada att ha kommit så här långt och jag vill tacka Fortum och Energimyndigheten för deras förtroende och stöd genom hela denna delvis tuffa resa".

"För Fortum är Sotenäs och de övriga vågkraftprojekt som vi är involverade i en del av det R&D-arbete som vi bedriver för att undersöka och hitta nya, framtida energikällor som kan komplettera den utsläppsfria produktion vi redan har i form av vattenkraft, kärnkraft, biobränslen, sol och vind" säger Risto Andsten, Vice President Fortum Renewables. "Även om det kommersiella genombrottet för vågkraft förmodligen ligger ett antal år fram i tiden är det viktigt att testa och lära."

Sotenäs vågkraftverk finansieras av Fortum, Energimyndigheten och Seabased. Forskning och utveckling inom Seabased sker i nära samarbete med forskare vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Hafsorkesterns haverier

Hafsorkesterns haverier

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line