Ostrondöden

Mystisk ostrondöd på västkusten

Nu dör jätteostronen som har invaderat västkusten, och ingen vet varför. Det var i mitten av september som man upptäckte massdöden av de japanska jätteostronen i vattnen utanför Strömstad och på flera ställen i Oslofjorden. Därefter har liknande fynd gjorts söder ut i vattnen utanför Grebbestad och Lysekil.

Havs- och vattenmyndigheten satsar nu 200 000 kronor på att undersöka orsakerna till massdöden.

Det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas) upptäcktes 2007 i stora mängder längs den svenska västkusten. Ostronet kommer ursprungligen från västra Stilla havet men introducerades i Europa på 1960-talet och odlas idag, bland annat Frankrike, Belgien och Irland. Den klassas som en främmande invasiv art. Arten har en hög tolerans mot olika miljöförhållanden, är snabbväxande och etablerade sig också snabbt i de bohusländska vattnen. Under den kalla vintern 2009- 2010 märktes en kraftig nedgång men arten har sedan återhämtat sig och den anses i dag etablerad i Sverige, främst i Bohuslän men den finns även i norra Halland.

Det japanska jätteostronet har introducerats över nästan hela världen för att användas inom vattenbruket eftersom det är snabbväxande och tåligt. Ekonomiskt sett är det den viktigaste ostronarten i världen, med en produktion på mellan tre och fyra miljoner ton ostron per år. I Storbritannien producerar kläckerier över 100 miljoner ostron varje år som sedan placeras ut i havet för tillväxt.

Det finns inte så mycket forskning om hur jätteostronen påverkar andra arter, men i danska Vadehavet har man kunnat se att de lever ganska väl ihop med blåmusslor och kan tom erbjuda skydd för musslorna i vissa fall.

En vanlig orsak till massdöd bland jätteostron är det så kallade ostronviruset, Herpesvirus-1

- Hittills har de prover som tagits på döda jätteostron i Strömstadstrakten inte visat några tecken på ostronherpes. Vi kan inte heller i dagsläget se att dödligheten drabbat blåmusslor eller vårt platta ostron, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald vid Havs och vattenmyndigheten.

- Orsakerna till massdöden behöver utredas mer, bland annat genom analyser av djur- och växtplankton i de drabbade områdena. Vi behöver också undersöka om förändringar i havsströmmar och vattenkemi kan ha påverkat dödligheten.

HaV ger därför 200 000 kronor till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för att de tillsammans med experter på övriga områden ska kunna utreda orsakerna till den pågående och omfattande dödligheten av det japanska jätteostronet. Pengarna kommer bland annat att gå till att undersöka om ostronen påverkats av sjukdom eller giftiga alger och till analyser av vattenkemin. Förutom japanskt jätteostron så kommer även vårt platta ostron och blåmusslor att undersökas.

- Vi behöver också få en bättre bild av hur omfattande dödligheten är och behöver därför hjälp från allmänheten. De som hittar döda jätteostron kan kontakta oss på HaV, säger Sofia Brockmark.

Även i Norge har jättemusslorna dött och Norska Havsforskningsinstitutet forskar också om orsakerna. Se filmen från Tjöme, mittemot Strömstad utanför Oslofjorden.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.