Curres blogg:

Mera om SRS kontra ORCi

Aspect40

Att förenkla för läsbarhet blev inte tydligt. Högst SRS ska såklart motsvaras av lägst mätetal i ORCi. Men för att igen visa hur det skiljer mellan systemen, publiceras här en ny tabell med SRS båtars lägsta (långsammaste) - och högsta tal (snabbaste) samt ORCi båtars lägsta (snabbaste) och högsta (långsammaste) tal.

Bavaria30Cruiser

Dessutom är de minsta och högsta vikterna enligt systemen med för att igen visa skillnaderna som finns och förvånar. Ofta skiljer flera hundra kilo, men om eller hur det påverkar vid SRS - bestämningen är obekant- SRS är ju som sagt inte transparent.

Farr30

Att vikter kan skilja är ingen nyhet, skälet är att intresserade skeppare lättar sina båtar till racingtrim. Medan andra mäter in båten med utrustningen ombord eller kanske nöjer sig med att mata in broschyrdata. Men om eller hur vikten påverkar i SRS, vet bara tekniska kommittén i SSF.

Finnflyer36

Slutsatsen är på nytt – satsa på SRS- verifiering för ökad träffsäkerheten och ännu säkrare är att mäta in båten efter ORCi för då finns alla data som behövs till ett SRS-brev.

Curt Gelin

Båt SRS ORCi GPH Dspl SRS Dspl ORCi ÅFOR/15
Arcona 340 1,26 - 1,29 610 – 639 5400 - 5900 4993 - 6402 63:26
Arcona 370 1,28 - 1,31 603 – 622 6200 - 6570 6149 - 6443  
Arcona 400 1,31 - 1,34 593 – 609 7400 - 8000 7370 - 7771 61:57
Arcona 410 1,32 - 1,37 579 – 586 7899 - 7980 7845 - 7899  
Arcona 430 1,39 - 1,43 556 – 573 9200 9289 - 9649 52:15
Aspect 40 1,38 - 1,41 545 - 563 4950 4451 58:21
B & R 38 1,41 Ej mätt 3280 - 51:26
Bavaria 30 1,08 - 1,11 688 - 742 4400 4108 - 5777  
Bavaria 35M 1,27 - 1,28 619 - 636 5900 - 6500 6021 - 6330  
Bavaria 42M 1,31 - 1,36 587 – 644 7400 7523 - 8351 66:23
Club Swan 42 1,48 - 1,49 538 - 547 7450 7257 - 8179 50:29
Dehler 32 1,19 - 1,24 656 - 695 4241 - 4840 4300 - 5386 74:06
Dehler 34 SV 1,24 - 1,30 618 - 631 5600 - 5780 5626 - 5881  
Dehler 36 JV 1,26 - 1,29 624 – 659 6400 - 7240 6168 - 6547 64:32
Dufour 34 1,21 - 1,24 650 - 688 5650 – 6100 5199 – 5696 74:26
Dufour 40E 1,29 - 1,33 614 – 637 7800 - 8600 7684 - 8491 71:09
Elan 310 1,16 - 1,18 655 - 670 3300 - 4210 4047 - 4212  
Elan 350 1,25 – 1,27 595 – 609 5350 – 5390 4602 - 4843 69:37
Elan 37 1,27 - 1,30 - 6500 - 6600 6532 - 6743 64:30
Farr 30 1,35 587 - 620 2070 2182 - 2655 59:47
Finnflyer 36 1,33 -1,36 594 – 607 5000 - 5750 5128 - 5365 63:37
Finngulf 33 1,21 - 1,23 638 - 656 4500 4979 - 5191 64:13
First 30 1,23 -1,25 633 – 655 4060 3801 - 4155 72:25
First 31.7 1,17 - 1,23 673 - 686 3750 4008 - 4319  
First 35 1,26 - 1,29 624 – 641 5430 - 6060 5800 - 5940 66:22
First 36.7 1,22 - 1,28 618 – 647 5500 – 6420 5467 - 6078 60:34
First 40 1,38 - 1,40 565 - 598   7804 - 8701 57:23
First 40.7 1,32 - 1,34 584 – 620 7000 - 7590 6918 - 7962 58:09
Gr Soleil 37 1,26 – 1,29 611 – 654 7463 6646 - 7563 62:35
IMX 40 1,35 - 1,37 584 – 599 6550 – 6830 6309 - 7076 57:49
J 109 1,29 - 1,30 609 - 634 5340 4913 - 5353 63.15
Linjett 40 1,27 - 1,29 611 – 620 7015 - 7300 7397 - 7523 72:46
M34 MOD 1,38 – 1,44 549 - 563 2700 – 2770 2527 - 2823 57:33
Sydney 40 1,45 - 1,47 540 - 560 5460 5175 - 5592 52:40
X-332 1,23 - 1,26 632 – 670 4400 - 4708 4220 - 4973 68.51
X-34 1,23 - 1,25 636 – 675 5300 - 5660 4282 - 5757  
X-35 1,32 - 1,33 604 – 622 4527 4432 - 5098 61:42
X-37 1,27 - 1,32 610 – 658 6400 - 6700 6400 - 6681 64:18
Xp 38 1,32 – 1,38 584 – 607 6775 6771 - 7373 60:43
Xp 44 1,38 - 1,46 555 – 570 8650 - 9880 9545 - 9903  

First30

Press Stopp!


Lördag 18 november finns chans att ta del av tankar och nyheter inför säsongen 2016 angående SRS och ORCi. ”Go For Speed” ordnas av Svenska Havskappseglingsförbundet, och i avgiften till evenemanget ingår medlemskapet. Plats och tid på www.ssf.se/havskapseglingsförbundet.

Program

  • Utvecklingen inom skrov och appendage-området - Stefan Qviberg
  • SHF Status och update 2016 
ÅFOR 2016 Sten Edholm
  • SRS 2016 - Jimmy Hellberg
  • ORCi regelförändringar - Sten Edholm & Johan Tuvstedt
  • ORC Sailor Services - Johan Tuvstedt
  • Hur man bygger ett framgångsrikt seglingsteam - Patrik Forsgren
  • SHF Medlemsservice - Johan Tuvstedt
  • Instrumentsegling Anders Lewander

J109


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Med floran i båten

Med floran i båten

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line