På ett föredrag nyligen om båtutvecklingen de senaste 100 åren, presenterades olika banbrytande konstruktörer, reglernas inverkan på båtarna och ett antal framstående båtar. Samtidigt fick SRS en känga.
” En Kalle-Anka regel” sade föredragshållararen, tillika båtkonstruktör om systemet. Hans argument är att SRS inte tar hänsyn till faktorn stabilitet och systemet inte är transparent.

I sammanhanget SRS har Havskappseglingsförbundet (SHF) lämnat in en motion till Seglardagen om att kappsegla efter samma system i Sverige som internationellt. Så här skriver man:
”’Bakgrunden är att Svenska Seglarförbundets årsmöte ska ta ställning till en motion av SHF. Som vi beskrev redan i julhälsningen, var de tillfrågade medlemmarnas åsikt tydlig om än inte entydig. Vi fick ett knappt hundratal svar och med en tydlig majoritet för att arbeta vidare på detta långsiktigt (70%).

Parallellt med ett tydligt mandat från våra medlemmar, fick vi dessutom in ett stort antal väldigt relevanta och konkreta synpunkter, som framförallt rörde kostnader, tillgänglighet, behov av tabell och sätt att hantera båtar, som saknar skrovfiler, d v s i stort att matcha alla de båttyper, som idag hanteras i SRS och att de inte får få det svårare eller dyrare att delta i framtiden efter ett eventuellt skifte.

Motionen ligger på Svensksegling tillsammans med några andra under Seglardagssiten. För dig som inte orkar läsa igenom hela kan nämnas: SHF yrkar att Svenska Seglarförbundet långsiktigt ska verka för att Sverige ska nyttja det internationella systemet för respitkappsegling som World Sailing erkänner och gärna på ett liknande sätt som våra närmaste grannländer.

Viktigt att belysa att det inte är en JA/NEJ fråga utan snarare en långsiktig intentionsförklaring som man kan ta ställning till först efter att ha gjort hemläxan om; Kostnader, tillämplighet på den svenska kappseglingsflottan och konsekvenser för sällankappseglaren, samt säkert ytterligare input.

Parallellt förs debatt om initiativet på olika forum. Många värdefulla synpunkter kommer fram och SHFs styrelse är långt från eniga i frågan om det är rätt eller fel eller rätt i framtiden att arbeta för ORC/SRS/IRC. Men styrelsen är enig i att det finns ett stort värde i att ta i frågan och utreda alternativen samt låta alla synpunkter komma fram. Kort sagt tror vi att debatten är bra, inte bara för beslutet, utan även för seglingen generellt, även om tonen i många av inläggen kan upplevas som lite destruktiv.

På Seglardagen 25 mars kommer Seglarsverige att rösta om motionen ska avslås eller gillas. Eller om den eventuellt ska skickas tillbaka till motionären för ytterligare underlag/arbete. Här kommer isåfall de in som indikerat att de vill ingå i en referensgrupp.

Då kommer vår motion ställas som den är skriven mot styrelsens förslag. SHF avser delta i Seglardagen och presentera motionen, våra bevekelsegrunder och försöka ge en så nyanserad bild som möjligt till deltagarna på plats och på distans. Vi hoppas få med en observatör från NOR Rating, som kan svara på specifika frågor hur man gjort i Norge, vilka de vanligaste frågetecknen är där, samt hur man ser utvecklingen framåt.
Sedan hoppas vi att Seglarsverige fattar beslut om att gå vidare och ta fram detaljerna för hur en sån transition på kanske 3-8 års sikt skulle kunna genomföras.”

X 332

Så långt SHF:s motion formulerad av påläste ordföranden Johan Tuvstedt. Men debatten om respitsystem har funnits sedan man började kappsegla. Det nya nu är att Sveriges mest motiverade kappseglare lobbar för synkronisering med andra system, särskilt de i våra grannländer.

Men motstånd finns, SRS är som bekant gratis, medan ORCi kostar. Vitsen med ORCi är att systemet omfattar 161 090 certifikat. Via Sailor Services på orc.org kan man studera andra båtars mätbrev. SRS omfattar ca 1 700 båtar och de finns på ssf.se/kappsegling.

Oavsett system är level rating och entyp det mest rätta, sade konstruktören på sitt föredrag. Han vill vara anonym, då han tidigare har fått spe för åsikterna om SRS. Vilket ger frågan om det kanske är dags för en ny, öppen regel för att få fram nya namn och båtar på banorna? Vi som varit med ett tag minns 1980 när 60 båtar deltog på Half Ton Cup i Sandhamn. Lätta franska AR Bigouden från Joubert – Nivelt vann, trendade och blev början för en rad nya unga konstruktörer.

Ett annat alternativ är att slopa alla respiter och låta båtar segla mot varandra i storleksklasser. Först i mål vinner. Så fungerar danska Silverrudder, där 450 platser tog slut på två timmar nyligen.

J 109

Nedan listas några 34-35-fotare, deras respiter och stabilitetsindex enligt ORCi. Värt att notera är att båtar med mest stabilitet ofta toppat, exempelvis Finngulf 33, Dehler 34, X-332, Linjett 33. Vilken av dessa prestandabåtar skulle du välja?

Curt Gelin

Båttyp

SRS 2023

ORCi GPH

Stabilitet

Arcona 340

1,056

557.8

115.2

Bavaria 35 Match

1,048

629.7

118.7

Dehler 34 SV

1,05

619.8

117.5

Dufour 34

1,012

665.8

113.2

Elan 350

1,030

555.4

106.4

Finngulf 33

1,025

573.5

119.5

First 35 Farr

1,055

626.5

109.2

Hanse 350

0,976

629.8

121.5

J-109

1,074

606.9

130.6

Linjett 33

0,951

683.9

119.9

X-332

1,017

580.8

116.7


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Landkrabbans seglarskola

Landkrabbans seglarskola

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Med floran i båten

Med floran i båten

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line