Debatt:

Revidera SRS

First30

Hej,

det är intressant att läsa hur en rapport från en erfaren journalist, som hörde ett samtal om SRS under en middag, kan uppröra så många och få ett så föraktfullt mottagande från seglare i vår omgivning. Jag blir dock inte förvånad, för "SRS-drevet" går igång varje gång någon har en åsikt om SRS - som seglingens egen Jantelag. Samtidigt får vi förstå att SRS berör, men det måste finnas gränser på hur vi agerar för att försvara ett status quo.

För att försöka skapa en mer nyanserad diskussion om SRS än idag, så vill jag försöka erbjuda lite fakta om skillnader till ORC, hur SRS fungerar idag och hur SRS fortfarande kan vara enkelt men på ett fysikaliskt korrekt sätt.

PRATA OM ELEFANTEN I RUMMET

Först av allt så kan vi se olika förhållningssätt till SRS-tävlingar i de olika regionerna. Därför kan många uppleva att SRS är rättvis och möjligen har en liten felprocent. Men felaktigheter i regeln blir tydliga ex.vis i Stockholmsområdet, där vi oftast använder jaktstart utan en klassindelning och med en totalsegrare. Förhållandena i skärgården gör att tävlingarna ofta körs i SRS-aktuella vindstyrkor utan vågor eller strömmar och med mer restriktiva banor som begränsar ”kantkörare”. Så det kan bidra till faktiska prestanda lättare går att bedöma. Och min egen bedömning efter 4 säsonger med tidigare erfarenhet av både båtdesign/konstruktion, fysikens lagar och tät entypssegling i mycket stora fält, är att skillnaderna är dramatiska och för stora för att vara ren inbillning. Låt oss nu fokusera på hur resultat kan påverkas av rent tekniska faktorer.

Med matematiska verktyg, så går det att uppskatta en okänd relation av data. På så sätt har SRS-formeln beräknats ur ett urval av båttyper och ingående variabler kunnat identifieras. Regeln är i grunden relativt enkelt formulerad. Resultatet är plottat i figuren nedan för de båttyper som har stöd från ORC eller IRC (svart) och äldre båtar från LYS-tabellen (rosa).

isbygraf

Här ser man tydligt att SRS bygger på två linjeapproximationer av grupper av båtar. Dessa har samma ingående faktorer men med olika viktning. Förutom att medelvärdet är förskjutet (äldre båtar gynnas generellt) är även längre LYS-båtar gynnade i dagens SRS formulering av regeln. Det kommer sig av att viktningen av båtens effektiva längd är genomgående låg i SRS.

Skillnaden mellan formlerna är ungefär 5% och råkar med kuslig precision motsvara att LYS-tabellen är beräknad för en rundbana i vindstyrkor mellan 4-7 m/s (vilket också gällde fram till 2013) och för båttyper med ORC-brev enligt definitionen för ORC GPH (medelvärdet av 8 respektive 12 knop vindstyrka). Efter en protest 2012 till TK togs den definitionen bort av SSF men mätetalen ändrades tyvärr inte i motsvarande grad.

Sedan vid en mer detaljerad analys av respektive faktorer går det att härleda följande fysikaliska särarter:

  • Lätta båtar är generellt gynnade, men inte alla behandlas lika. Exempelvis leder formeln oväntat till att ju lättare relativ vikt (Depl/LWL), desto lägre SRS-tal ges för LYS-tabellen med den parametersättning som är aktuell. Samtidigt har några enskilda båttyper tillägg på mer än 5%; bl.a. Melges 24, MC38 och M34.
  • Rätande moment i form av kölvikt, besättningsvikt eller flyttbar barlast ingår inte i formeln. Däremot är viktningen av båtdjup oväntat hög. Så SRS antar antingen ändå en konstant kölvikt för alla båtar eller att kölens effektivitet skulle vara starkt påverkad av höjd/längdförhållandet. Inget av dessa antagande är dock korrekt.
  • Överlappande genua gynnas i SRS, där en 50% överlapp ger ett markant lägre handikapp i nuläget. Effekten av arean reduceras därmed.
  • Gennaker får naturligt ett avdrag pga av sin mindre effektiva form bakom storseglet. Men längden på peket/bommen ingår inte i regeln, så båtar med ett långt peke gynnas.
  • Äldre båtar tilldelas ett ålderstillägg på toppen av dess fördelar med olika formler.

Så frågan är om det går att se effekten av detta i tävlingsresultaten eller inte?

Nedanstående tabell innehåller alla båttyper som under de senaste 4 säsongerna kommit på plats 5 eller bättre totalt i någon av de större tävlingarna i Stockholmsområdet.

isbytabell

Tabellen är sorterad baserad på ”Approximationen av dagens SRS”, vilket är formeln ovan enligt grafen. Här ser vi inte oväntat att många har markant fördel av sitt lägre mätetal.

Av totalt 1046 stycken unika båttyper från tabell och mätbrev hösten 2015 intogs de totalt 165 topp-5 platserna av 63 unika båttyper.

Överensstämmelsen mellan SRS och motsvarande ORC-brev är däremot god (kolumn SRS(ORC)=800/GPH-SRS2015). Det finns enstaka båttyper som avviker mer än 2%; bla Supermaxi, MC38 (!), Elan 410 och Swan 70. Jag upplever dock inte att de problem som finns i SRS i första hand går att härleda till båttyper med existerande IRC eller ORC-brev. Utan tvärtom - att brist på ORC-brev leder till en högre avvikelse i SRS.

Det är som väntat en förhållandevis hög andel lättdeplacementbåtar (DEPL/LWL<100) motsvarande 35% mot totala antalet om 12%.

Andelen båtar med högre barlast% är tydlig bland topplaceringarna. Hela 67 procent har en barlastandel över 35%.

Den sista kolumnen visar respektive båts förmåga till deplacerande fart i förhållande till dess SRS-tal, givet ett och samma Froudes tal motsvarande för den aktuella för nyare båtar på 0.295. Motsvarigheten för LYS är 0.280. I och med att merparten av båtar är deplacerande, så bör detta värde vara relativt konstant för båttyper med liknande egenskaper.

Tabellen även en kolumn (”Förenklad SRS formel…”) för ytterligare referens. Talet bygger endast på Effektiv vattenlinjelängd, Deplacement och Segelarea baserat på Vhull(Fr=0.35) och ett formelbaserat Vmax, som enkelt uttryckt ger båtens förmåga till att kunna nå hastigheter över sitt Vhull. Det värdet kan ni använda i er egen analys för att jämföra båttyper av motsvarande egenskaper utan att bli lurade av SRS-regelns särarter i formeln.

När ni sedan själva analyserar kolumnerna ”SRS(ORC)”, ”Approximation av dagens SRS formel” och ”Förenklad SRS-formel viktad av Vhull, Vmax” bör det gå att dra slutsatser om att dagens SRS behöver en större revision genomförd av TK, för att ge oss en enkel, mer rättvisande och tillförlitlig regel för breddseglingen skull.

För vi ska inte behöva ha så olika beräkningsgrunder som vi har idag. Och därmed slippa tveka på om vi på tävlingsdagen har en teoretisk chans till ett bra resultat när man lyckas få ihop alla delar som behövs. Vi måste kunna leda ut elefanten ur rummet, så att vi slipper middagssamtal som det Curre överhörde i somras.

Om ni har frågor eller vill ha hela listan på idag totalt 171 båttyper, så går det att kontakta mig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Rikard Isby


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Genvägsboken

Genvägsboken

Med floran i båten

Med floran i båten

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line