Curres blogg:

Övergiven norsk Swan siktad flytande

I början av maj i år övergav besättningen på norska Swan 44:an Kolibri båten i en 50 knops storm 500 M söder om Azorerna. Båten hade slagit runt två gånger, masten var bruten , styrningen och motorn ur funktion och en ombord hade brutit revben då man skickade Mayday och blev helikopterräddade av portugisiska sjöräddningen.

Att en gammal tung trygg, djup Swan 44 kunde slå runt förvånade en del erfarna seglare, men visade på kraften i stormen och vad våldsam sjö kan medföra. I samma storm välte och sjönk en 40 fots katamaran och ytterligare tre båtar övergavs.

I juni, en månad efter händelsen siktades Kolibri flytande av långseglare och igen nu i november 635 M sydost om Bermuda enligt sajten svenska långfärdsseglare.

- Den är tydligen rätt hållbar. Frågan är om det var rätt beslut att överge den, kommenterade Robert Holm på Nautorvarvet i Jakobstad när han fick se bilder på båten. Enligt Holm var den renoverad, i gott skick och verkar inte ha alltför stora skador.

- Många Swan 44:or har seglat flera varv runt jorden, också Kolibri har åtminstone seglat ett varv. Eftersom den fortfarande flyter var den tydligen i bättre skick än besättningen trodde då de övergav båten.

– Allt var bara kaos, förklarade ägaren Guttorm Guttormsen i maj och berättade att de slagit runt två gånger, att masten visserligen stod, men att toppvanten var lösa och att de därför inte vågade hissa segel. Eftersom de även hade förlorat livflotten och all kommunikation och pumparna satts igen av bråte som lossnat nere i båten., aktiverade de nödsändaren.

– Det har hänt tidigare att båtar har övergetts men sedan flutit omkring i evighet innan de sjunkit. Kolibri är inte avskriven, först när en båt eller ett fartyg brinner eller sjunker kallas den för "total loss" , meddelar varvets man.

Formellt är Kolibri övergiven och den som först tar sig ombord och får båten i hamn, kan hävda äganderätt gentemot försäkringsbolaget.

– Jag är överraskad, det ser ut som om någon har varit ombord, sade ägare Guttormsen i förra veckan när han fick se bilderna på sin båt, som sjöräddningscentalen i Sola skickade över. Han har skaffat sig en annan Swan sedan dess.

– En svensk OE 32 koster slog runt åtta gånger i samma storm som Kolibri, men klarade sig och avböjde hjälp.

– Sveriges meste sjörättskunnige Hugo Tiberg har skrivit följande i ämnet:

– Ett flytande fartyg är "övergivet" om det är lämnat vind för våg. Ett sjunket eller strandat fartyg är övergivet om ägaren inte markerat besittning av det.

– I sjölagen 1:10 stadgas om fartyg som inte är iståndsättligt eller värt att sättas i stånd, enligt förklaring som anges i sjölagen 18:22. Det är en s.k. kondemnationsförklaring, som har varit ett allmänt sjörättsligt institut i flera länder. Kondemnationen kan få rättsverkningar i flera avseenden, bl.a. försäkringsmässigt och vid gemensamt haveri, men uttryckligen stadgar sjölagen numera endast att fartyget kan säljas i exekutiv ordning. Blir fartyget osålt, har kondemnationen ingen särskild verkan, och äganderätten påverkas inte.

– I sjölagen 2:6 fastslås att ett registrerat skepp ska avregistreras om det har försvunnit och övergivits till sjöss och ej mer hörts av på tre månader.

– Logga in på Seilas.no  för hela historien.

Curt Gelin

Se också intervjun med Guttorm Guttormsen om haveriet ute på Atlanden.


Se också de här artiklarna:

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Från tio år med Vindfält

Från tio år med Vindfält

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line