Det blir nya slussar i Trollhättan, norr om de nuvarande. Trafik- och Sjöfartsverket har bestämt sig.

gamla2Nu är slussarna ännu äldre än 2011, när Hafsorkestern passerade.

Dagens slussar är över 100 år gamla och om inget görs måste man sannolikt stänga dem före 2030. 

Samrådsredogörelsen för höstens lokaliseringssamråd i Trollhättan är nu klar. I ett gemensamt ställningstagande klargör Trafikverket och Sjöfartsverket att man avser att gå vidare med alternativ Nord.

Under samrådet inkom sammanlagt 346 synpunkter från privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. De båda verken har nu sammanställt och bemött dessa i en samrådsredogörelse och i samband med detta också skrivit under ett ställningstagande om att gå vidare med alternativ Nord. Sedan tidigare har även Trollhättans stad ställt sig bakom samma alternativ.

karta

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, säger projektledare Mikael Rintala på Trafikverket.

Kostnaden för de nya slussarna beräknas till 3 miljarder kronor och de kommer att ta fem år att bygga.

Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith ser alternativ Nord som den bästa lösningen även för sjöfarten:

– Med nya slussar i norr påverkas sjöfarten och näringslivet väsentligt mycket mindre eftersom det krävs få korta avstängningar då sträckningen ligger skild från dagens slussar, säger Joel Smith.

Processen går nu vidare med förberedelser inför ansökan om tillstånd i mark- och miljödomstolen. I samband med detta kommer ett nytt samråd att hållas i Trollhättan.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

El, elektronik och nätverk ombord

El, elektronik och nätverk ombord

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line