Nu går ramsöborna till storms mot Västtrafik som som de anser i smyg försöker lägga ner kollektivtrafiken till ön längst ut i havsbandet. Den 23.9 demonstrerade 25 ramsöbor på Koster i samband med Koster Swimrun, och på internet har de startat en namninsamling som nu har över 1 500 bunderskrifter.


Sedan 70-talet har den lilla ön trafikerats av Kosterbåtarna en eller två gånger i veckan. Här bor på sommaren ett par hundra människor och en stor del av året 7-8 personer som är folkbokförda på ön och runt 10 som bor på ön upp till halva året. På vintern är det sen några år omöjligt att bo på Ramsö, eftersom kollektivtrafiken redan dragits in under november till mars. Ramsöborna har därför tvingats skaffa vinterbostad i Strömstad.

Under ett par år har Västtrafik bedrivit en förstudie om kollektivtrafiken, bland annat till Kosteröarna, utan att samråda med eller informera någon representant för de resande till Ramsö. Förstudien har felaktigt hävdat att det inte finns några fastboende på ön och att man därför ska lägga ner linje 890.

- Jag tror de flesta har svårt att föreställa sig hur tätt livet för oss på Ramsö är knutet till tidtabellen för linje 890, säger Kerstin Petersén, i styrelsen för Bohus Ramsö Skärgårdsförening. Färjan är förutsättningen och livlinan för att kunna bo här, det är för farligt annars.

Fastboende och ordförande i Ramsö hamnförening, Stig Johansson uttrycker sig mera drastiskt:

- Färjan är navet här på ön. Det går år helvete om den försvinner.

Förstudien som nu har godkänts av Västtrafiks styrelse, inför upphandling av ny trafik 2025, hävdar att ramsöborna kan klara sig med egna båtar och taxibåt. Ramsö ligger åtta sjömil från Strömstad och färjeturen som tar en timma går tvärs över Kosterfjorden, där sjön fort bygger upp vid vindar över 8 m/s, vilket gör det riskabelt att korsa fjorden med ramsöbornas små egna båtar.

Enligt en beräkning som arbetsgruppen mot nedläggningen av färjan gjort av SMHI:s observationer, blåser det 8 m/s eller mer någon gång under dagen i 78 procent av årets dagar.

Västtrafiks förstudie hävdar, dock utan att redovisa några siffror, att färjelinjen har en finansieringsgrad på en procent. Ramsöbornas beräkningar tyder på att den snarare ligger på 12 procent, vilket alltså har undanhållits Västtrafiks styrelse och Strömstads kommun, som man faktiskt har haft ett samråd med. Normalt är ofta att kommunen tilläggsfinansierar viss kollektivtrafik.

I Göteborgs södra skärgård trafikerar Västtrafik flera öar med huvudsakligen fritidsboende, men hävdar att det då är kommersiellt motiverat.

Ramsöbor har också försökt kontakta Västtrafiks ägare, Västra Götalandsregionen, som i sina direktiv säger att inriktningen är att kollektivtrafiken ska vara ett förstahandsval för resandet inom Västra Götaland. Men det har inte resulterat i några reaktioner eller svar.

Det verkar som om det är inte ägarens intentioner utan förstudien gäller, och där har alternativet sedan starten varit att Ramsöfärjan ska läggas ner. Det framgår av de sparsamma offentliga handlingar förstudien producerat, menar arbetsgruppen mot nedläggningen av färjan.

För några veckor sen fick ramsöborna höra talas om förstudien av en tillfällighet. Då hade den redan orsakat protester och namninsamlingar i Göteborgs Södra skärgård. Ramsöborna upprördes och har nu ansökt om tillstånd att demonstrera i Ekenäs på Koster, lördag 23.9 kl 13.00-15.00, i samband med att tävlingen Koster Swimrun går i mål. På hemsidan bohusramso.se har en namninsamling startats, där kravet är att Västtrafik, Strömstads kommun och Västra Götalandsregionen behåller och gärna förstärker kollektivtrafiken till Ramsö. Namninsamlingen närmar sig nu 1 500 underskrifter.

Niklas Krantz

Skriv under på:

http://bohusramso.se


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line