Miljon till kulturbåtar

Kutrurfartyg får miljon

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, ett traditionellt fiskefartyg, kraftfulla bogserbåtar, en klassisk ångslup, och unika motorfartyg.

Det ekonomiska stödet är mycket efterfrågat. I år har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, tagit emot 39 ansökningar om totalt 7.5 miljoner kronor.

För Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Arbetet med detta engagerar ett stort antal människor, främst genom ideella föreningar runt om i landet. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De historiska fartygen är viktiga för en levande kustbygd och skärgård med utvecklad kulturturism.

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg och motorfartyg men vi tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt värdefulla fartyg 2013 Asta av Smögen, Kungshamn, Före detta fiskefartyg Constantia, Solna, Skolsegelfartyg Harry, Lysekil, Bogserbåt Herbert, Alingsås, Ångbogserare Isolda, Göteborg, Segelfartyg Linnea, Gamleby, Skolsegelfartyg Tärnan av Waxholm, Stockholm, Ångslup Svanevik, Stockholm, Segelfartyg Sydfart, Kalmar, Lastmotorfartyg

Fartygen beskrivs kort nedan, mer information finns på Sjöhistoriska museets hemsida. 

Kontakt Claes Wollentz, intendent, Sjöhistoriska museet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Blomqvist, intendent, Sjöhistoriska museet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kristoffer Henrysson, informationsenheten, Sjöhistoriska museet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SMÖGEN Asta av Smögen – 200 000 kr Fiskebåten Asta av Smögen byggdes 1916 på Ringens varv i Marstrand. Hon var en av de första fiskebåtarna som utrustades med elektricitet och trålvinsch. Asta gick i yrkesmässigt fiske till 1981 då hon övertogs av föreningen Tollar & Seiel för att bevaras som museifiskefartyg. För stödet ska man byta bordläggning och spant

SOLNA Constantia – 50 000 kr Constantia är byggd 1908 i Marstal och är ett före detta seglande fraktfartyg. Constantia är en tvåmastad skonare och gick i fraktfart fram till 1967. Idag ägs fartyget av Stiftelsen Solnaskutan och används som skolsegelfartyg. Pengarna ska användas till en ny mast.

LYSEKIL Harry – 100 000 kr Bogserbåten Harry byggdes i Gävle 1887. Fartyget har använts för att bogsera pråmar och timmer. År 1950 byttes ångmaskinen ut mot en Skandiamotor och hon blev därmed en av Mälarens kraftigare bogserbåtar. Idag ägs Harry av föreningen L. Laurin i Lysekil som har som syftet att bevara och använda Harry för att förmedla kunskap om en viktig epok i Lysekils historia där Skandiamotorerna tillverkades. Bidraget ska användas till en motorrenovering.

ALINGSÅS Herbert – 100 000 kr Herbert är byggd vid Eriksbergs Mek Verkstad 1905 som isbrytande bogserbåt för timmertransport och pråmdragning på Dalslands kanal. Herbert är den enda ångbåt som finns kvar i drift från Eriksbergs produktion från tidigt 1900-tal. Idag bevaras och används Herbert med koleldad panna och ångmaskin i original av Mjörns Ångbåtsförening i Alingsås. Stödet bidrar till att bekosta nya tuber i ångpannan.

GÖTEBORG Isolda – 200 000 kr I augusti 1902 levererades Isolda till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg. Hon byggdes vid Lödöse varv, riggades som tremastskonare och sattes tidigt i transocean trafik. År 1909 blev Carl Julius Ahlgren befälhavare ombord. Hans tid som skeppare på Isolda från 1909 till 1960 är unik inom svensk sjöfart. Familjen fanns alltid med, 4 barn föddes och växte upp ombord. Isolda ägs i dag av en förening som ska återställa fartyget i skick så nära ursprunget som möjligt. Avsikten är att hon åter ska bli ett seglande skepp, att användas för seglarskolor, ungdomsverksamhet, utställningar med mera. Nu ska undermaster och bogspröt tillverkas.

GAMLEBY Linnea – 100 000 kr Linnea byggdes 1915 i Sjötorp som ett seglande fraktfartyg. Fartyget är en typisk representant för skonarriggade jaktskrov byggda i Sjötorp och fartyget var yrkesverksamt fram till 1965. Sedan 1968 har det genomförts mycket stora arbeten för att bevara Linnea som idag används främst för skolseglingar och charterturer. Stödet ska bidra till finansiering för att återskapa den stora lastluckans ursprungliga utförande.

STOCKHOLM Tärnan av Waxholm – 100 000 kr Ångslupen Tärnan byggdes 1901 vid Södra Varvet för Waxholmsbolagets lokaltrafik till öarna runt Vaxholm. Fram till 1952 hörde ångslupen Tärnan hemma i Waxholm. Därefter såldes fartyget till Norrköping, motoriserades och byggdes om. 1985 köptes hon tillbaka till Stockholm av bland andra Stiftelsen Skärgårdsbåten och återfick namnet Tärnan. En successiv renovering har därefter skett. Nu ska den renoverade ångpannan installeras.

STOCKHOLM Svanevik – 50 000 kr Svanevik är byggd i Holland 1914 för att segla i Nordsjön, utefter tyska kusten samt Östersjön. Svanevik såldes1939 till Sverige och var från 1947 hemmahörande i Västervik. Hon gick i fraktfart fram till slutet av 1960-talet. Svaneviks utseende idag är i huvuddrag detsamma som efter ombyggnader på 1940-talet. Maskinen ombord är en 1 cylinders June Munktell tändkulemotor från 1939. Bidraget ska hjälpa till att bekosta nya sidosvärd till fartyget.

KALMAR Sydfart – 100 000 kr Sydfart byggdes vid Thorskogs Mekaniska Verkstad och Skeppsvarv 1879 och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. När fartyget köptes till Öland 1977 fick hon sitt nuvarande namn Sydfart och har sedan dess gått i Östersjöfart. Sydfart är Sveriges äldsta fraktfartyg som fortfarande går i trafik och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell fart. Nuvarande ägare övertog fartyget 2012, det är ett partrederi med mestadels sjöfolk som planerar att bevara och fortsätta använda Sydfart i fraktfart. Stödet ska användas för byte av plåtar i skrov och däck.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.