farvatten och hamnar

Yrvind seglar igen

Kommentarer

Jorden runt på tio fot

Sven Yrvind finns mitt på mässgolvet med sin nya tvålkopp på tio fot. Men ibland äntrar han ett konferensrum och berättar hela sin historia från fängelset till oceanerna. Ja, kanske inte hela, för det var några bilder i mitten som kommit bort. Men den timme som Sittbrunnen var med var i alla fall väldigt spännande. Så varsågod, här är världsomseglaren i sitt esse!

Synpunkter....Yrvind seglar igen

Danvikstullsbron stängd

Kommentarer

Upp till båtägaren att masta av.

Klaffbron vid Danvikstull är stängd i sommar, fr o m den 4 mars t o m den 27 september 2013!

Det är det asfalterade ståldäcket, själva körbanan, som är så rostig att det skall bytas.
Den segelfria höjden blir med undantag av några enstaka nätter fortsatt 10,8 meter.

Läs mer: Danvikstullsbron stängd

Gilla Huvudskär

Kommentarer

Vart är vi på väg?

Staten vill nu sälja ut paradiset i yttersta havsbandet i Stockholms skärgård - Huvudskär. Fortifikationsverket hyr idag ut de tidigare myndighetshusen. De andra husen och bodarna ägs, och ägarna arrenderar marken de står på. Men nu ska man göra pengar på ön, har regeringen bestämt. Tomterna ska bli helprivata, vilket kan innebära staket istället för skyltar för att hålla besökande borta.

Skärgårdsstiftelsen har förhandlat med staten om att byta till sig marken som är obebodd, runt fyren, mot andra områden som inte är så bra ur rekreationssynpunkt. Att köpa de dyra och attraktiva tomterna har de dock inte råd med, eftersom Fortifikationsverket ska ha ut marknadsvärdet, dvs den som betalar mest ska få köpa.

Nu har Rädda Huvudskär är en politisk obunden grupp som vill bevara de unika myndighetshusen och marken i Huvudskärs by hos en ägare och huvudman. På en facebooksida samlar man gillamarkeringar mot privatiseringen och försöker samla opinionen.

Läs mer: Gilla Huvudskär

Svenssonmuseet finansierat

Kommentarer

Roland-Svenssonmuseum på Möja

Med ett bidrag på 300 000 kronor från landstinget ser det nu ut som om det verkligen blir ett museum runt författaren och konstnären Roland Svensson, i Ramsmora på Möja. Ännu återstår en liten del av finansieringen, men sällskapet Roland Svenssons vänner hoppas på privata sponsorer.

Till sommaren 2014 kommer Möjas efterlängtade Roland Svensson-museum definitivt att vara igång. Det säger Britt Fogelström i öns turistförening som tillsammans med föreningen Roland Svenssons vänner drivit frågan under flera år.

 

I våras kom beskedet från Värmdö kommun och utvecklingsprojektet Leader Uross, det vill säga EU-pengar, om bidrag till museet med 150 000 respektive 500 000 kronor.

 

Härom veckan kom dessutom beskedet från landstinget om ett bidrag på 300 000 kronor. Totalt innebär det 950 000 kronor, lejonparten av den budget på mellan 1,2-1,3 miljoner kronor som museet beräknas kosta.

 

-Vi har även fått in bidrag från allmänheten, 13 000 kronor vilket kanske inte låter mycket, men jag tycker det är fantastiskt, folk har gett allt från en femma till tusentals kronor, säger Britt Fogelström till tidningen Skärgården.

 

Museet kommer att bli en kopia av Roland Svenssons ateljé som finns på grannön Tornö, där Roland Svensson bodde sedan 1950-talet. All inredning och interiörer kommer att tas därifrån, däremot medger inte byggnadens skick en flytt från ön.

Nidingen hotad

Kommentarer

Fukt och mögel i fyrarna

nidingen

Dubbelfyrarna på Nidingen är i dåligt skick och behöver renoveras uppger SR Radio Halland. Föreningen Nidingens vänner och kommunantikvarien i Kungsbacka har tillsammans gjort en översyn av byggnaderna.

Annette Seldén är ordförande i Nidingens vänner. Hon konstaterar att underhållet är väldigt eftersatt, med angrepp av fukt, mögel och algpåväxt inne i fyrarna som följd.

– Vi är oroliga att skadorna på fyrtornen förvärras i och med att inga åtgärder har vidtagits, säger Anette Seldén.

Nidingens fyrplats är byggnadsminnesmärkt och underhållet sköts av Fastighetsverket. Trots att dubbelfyren är sliten har det de senaste åren inte skett ngt underhåll där, istället har fastighetsverket satsat på en renovering av tre av de omkringliggande husen på Nidingen som också tillhör fyrplatsen. Även de är slitna och man har bedömt dem som mer akuta, Tanken är att husen sedan ska fungera som bland annat konferenslokal och övernattningsrum i första hand för den det konferensföretag som redan finns ute på Nidingen.

När det gäller dubbelfyren såfinns i dagsläget inga planer på en renovering, enligt Anders Eydal, fastighetsverket:

– Det är inte fyrarna som har det mest genomgripande behovet av upprustning, men det är klart att vi tycker de är viktiga, så de är med i planeringen av våra framtida underhållsinsatser

20 svarta hus i Lyresund

Kommentarer

Svartbyggen på Orust

lyresundet

20 troliga svartbyggen, ett stort antal bryggor med för stora mått, och 19 områden där allmänheten har stängts ute från stranden. Detta är resultatet i den undersökning som länsstyrelsen och kommunen nyligen genomfört vid Lyresund på Orust.

– Det som förvånar mig är det stora antalet bryggor som byggts ut till bryggdäck, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på länsstyrelsens naturvårdsenhet, till Bohuslänningen.

Vid inspektionen upptäckte man ett 20-tal svartbyggen i olika storlekar.

– Det vi pratar om är byggnader som ligger utanför etablerade tomtgränser, säger Kristina Höök Patriksson. En del byggnader ser ut som förråd på utsidan men när man tittar in finns det sängar, bord och andra saker som pekar på att byggnaderna är inredda för boende. I flera fall känner vi inte till dessa byggnader. Ett första steg blir att undersöka om det utfärdats några dispenser från gällande strandskydd eller inte. Vissa objekt ska utredas vidare och till hösten kommer skrivelser att börja skickas till ägarna av dessa byggnader.

Under inspektionen kontrollerades också ett 70-tal bryggor. I många fall har bryggorna förvandlats till bryggdäck eller altaner.

– När en brygga är bredare än 1, 5 meter är det något annat, säger Kristina Höök Patriksson.

Vid inspektionen upptäcktes 19 områden där det vidtagits åtgärder för att hindra allmänheten från att ta sig till stranden. Det kan handla om staket som satts upp, gräs som klippts till strandkanten, utemöbler och skyltar där det står ”Privat.”

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.