Go för Nynäshamnen

Ny nynäshamn i Norvik!

Nu är det helt klart att man kan börja bygga den nya hamnen i Nynäshamn. Högsta Domstolen har sagt nej till att ta upp överklagandena, som bl a drivits av Marcus Wallenberg och hans mamma, som har en egendom tvärs över viken. Det innebär att bygget kan börja under året, efter en process som har pågått i runt tio år. Hamnen ska ersätta Frihamnen och Värtahamnen i Stockholm, där det ska byggas bostäder.

– Vi är mycket nöjda med beskedet från Högsta domstolen. Efter en lång process i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, har vi fått det slutliga beskedet från Högsta domstolen och kan äntligen påbörja byggnationen av Stockholm Norvik Hamn, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

I Sverige kommer nio av tio varor sjövägen och en stor del av dessa varor ska till Stockholmsregionen. Genom Stockholm Norvik Hamn blir det möjligt att frakta gods så nära slutdestinationen som möjliget till sjöss. Det ger stora miljövinster samtidigt som det avlastar landets redan idag hårt belastade väg- och järnvägsnät.

– Den globala tillväxt som pågår leder till ökade godsvolymer och Stockholm är den mest expansiva huvudstadsregionen i Europa. Det ställer höga krav på effektiv och hållbar varuförsörjning. Genom att säkra möjligheten att ta emot de allt större fartygen får vi ekonomiskt och miljömässigt attraktiva transportmöjligheter till vår region. Här är Stockholm Norvik Hamn, med naturligt djup, kort insegling och närhet till marknaden en viktig pusselbit, fortsätter Johan Castwall.

Byggtiden är drygt tre år från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.