Bah Kuhnke skyddar Pater Noster

Fyren blir byggnadsminne

paternoster

Nu har regeringen beslutat att Pater-Nosterfyren är ett statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet kommer att ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Fyren Pater noster detalj- Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.
Pater Noster är en heidenstamfyr som står på Hamneskär, ett av Pater Noster-skären, i Klädesholmens socken i södra Bohuslän, inte långt från Rönnäng i Tjörns kommun.

Pater Noster byggdes 1868 och tjänstgjorde fram till 1977, då den släcktes sedan den ersatts av Hätteberget. I juli 2002 lyftes Pater Noster från sitt fundament och flyttades till f.d. Götaverkens lokaler i Arendal i västra Göteborg. Efter omfattande restaureringsarbeten kunde fyren lyftas tillbaka till sin ursprungliga plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyrljuset tändes igen den 26 september 2007.[1]

I mars 2015 beslutade regeringen att förklara Pater Noster som statligt byggnadsminne med motiveringen "Hela fyrplatsmiljön med fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet som har ett högt kulturhistoriskt värde"[2].

Fyrens och skärens namn syftar på bönen ”Fader Vår” som på latin börjar med orden ”Pater noster...”.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.