skutmotion

skutregler räddar skolor

Lars Hjälmered (m) och Lars-Arne Staxäng (m) har motionerat i Riksdagen om att svenska skutor ska undantas av de regler för handelssjöfarten som hotar svenska skolfartyg. Ideella segelinstruktörer måste enligt de nya bestämmelserna ha orimlig sjöpraktik mm. I sin motion skriver de: 

"Sverige bör omgående införa ett separat regelverk för mindre fartyg, t ex traditionsfartyg, som man gjort i exempelvis England och Tyskland. Det förutsätter dock ett stopp på klåfingrig och missriktad byråkrati. Regeringen bör ge Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i uppdrag att införa ett särskilt regelverk enligt ovan med tillhörande utbildning och behörigheter. Om en förändring kommer till stånd kan åtskilliga ungdomar och vuxna lära sig segla på segelskutor och utbildningsfartyg också i framtiden."

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.