Lika väjningsregler

Lika väjningsregler för alla?

Det var en vacker sommardag i mitten av juli 2013. På den stora fjärden Mysingen i den sydligaste delen av Stockholms skärgård blåste en frisk sydlig vind - omkring 10 m/s och ganska grov sjö som hade fått fart och tyngd från det öppna havet i höjd med Landsort.

Vi hade vinden rakt akterifrån och länsade för babords halsar med endast storsegel i 6-7 knop, ibland med surfar som ökade farten till uppåt 9 knop!
Solen sken från en klarblå himmel och allt var under kontroll. Om det inte hade varit för den där Storebro Royal-båten på säkert 40 fot som närmade sig vinkelrätt om babord med kurs rakt på oss.
Två personer syntes på flybridge varav minst en satt med huvudet nerböjt - antagligen för att studera sjökortet. De skulle väl angöra land någonstans på Nåttarös västra kust på vår styrbordssida.

Kan du inte väja, frågade min hustru när båten började komma obehagligt nära. Nej, svarade jag tvärsäkert. Eftersom motorbåten är väjningsskyldig ska jag inte väja eftersom det då kan uppstå missförstånd. Dessutom vill jag inte göra en väjningsmanöver i den här grova sjön med risk för en slänggipp.

Men nu var motorbåten alldeles för nära. Jag vrålade HALLÅ!!! allt vad jag orkade och lyckades tydligen göra mig hörd genom både vindbrus och vågor för nu tittade båda ansiktena upp och båten började gira för att gå akter om oss. Avståndet var då mindre än 20 meter!

Jag signalerade med tummen ner, eftersom jag är för väluppfostrad för att göra fingret. Men döm om min förvåning när kvinnan i motorbåten då svarade "Väjningsskyldigheten gäller lika för alla!".

Min hustru trodde inte att hon hade hört rätt så hon visade med händerna bakom öronen att hon inte hade hört budskapet. Som då upprepades av mannen: "Väjningsskyldigheten gäller lika för alla!".

Man tar sig för pannan. Om vi nu säger att vi hade suttit i en motorbåt så hade den andre ändå varit väjningsskyldig eftersom vi kom från höger. Men nu seglade vi och väjningsreglerna är helt entydiga: Motordrivet fartyg väjer för segelfartyg.

Jag föreslår körkort till sjöss! Åtminstone för motorbåtar som går fortare än 5 knop.

Anders Egerö
Sambal
Linjett 30

Sittbrunnenfilmer