Dyrare att kappsegla

allsveskanigen

På de extra seglingsdagarna häromveckan beslutade Svenska Seglarförbundet att införa tävlingslicens för alla som ska kappsegla. Dvs, det blev inte som vissa hade befarat alla, utan bara rorsman, som måste lösa tävlingslicensen. Det här beror på att pengarna från Riksidrottsförbundet minskar, när klubbarna inte vill föra in sina medlemmars personnummer i RIF:s register. Att höja avgiften för alla kan ju också vara vanskligt, eftersom många kollektivanslutna båtklubbsmedlemmar inte tävlar och ofta tom har motorbåt.

I princip ska man nu betala 300:- per år för att få vara med på seglingar på nationell nivå och uppåt. Så klubbseglingarna tycks vara gratis. Och möjligen de flesta andra tävlingar som inte är SM. Diskussionen har varit livlig och många befarade att alla ombord under klubbseglingar skull tvingas lösa licens. Nu blev det inte så. Men därmed inte heller så mycket pengar till Seglarförbundet.

Tävlingsavgift
En avgift kommer att tas ut av arrangörer av tävlingar på regional, nationell och internationell nivå. Den kommer att vara 10 % av anmälningsavgiften per besättning, men det finns ett maxtak på 100 kr. Till en början kommer arrangörsklubben att skicka in resultatlistan till Svenska Seglarförbundet efter genomförd tävling och utifrån denna faktureras klubben.

Tävlingslicens
Till 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige på nationell eller internationell nivå (t.ex. SM/JSM, Allsvenskan, nationella kval och rankingseglingar, NoM, EM och VM som arrangeras i Sverige). Licenskravet gäller ansvarig ombord, normalt rorsman. Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 13 år är undantagna denna regel.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Till skillnad från vad många tror finns inget olycksfallsskydd i hemförsäkringen om man inte tecknat detta som tillägg

Förutom att vi säkerställer att fler på kappseglingsbanan har ett bra försäkringsskydd ökar vi potentialen för svensk segling att ha fler samarbetspartners. Både genom möjligheten att kunna kommunicera direkt med de aktiva kappseglarna vilket är ett stort värde för kommersiella partners med också att kunna knyta förmånliga erbjudanden till licensen.

Vem som helst kan köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen samt ta del av alla erbjudanden.

Avgifterna kommer 2016 att vara:
Årslicens för seniorer 300 kr
Årslicens för juniorer 200 kr
Engångslicens för seniorer 150 kr
Engångslicens för juniorer 100 kr

Tävlingslicensen kommer att kunna köpas via www.svensksegling.se, där det också kommer att publiceras en lista över de som har licens, så att arrangörsklubben lätt kan stämma av detta vid registreringen till tävlingen.


Fritidsskepparens böcker

Logga in till kommentarer och forum

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line