Kvinnor och män

Att segla tillsammans

Han utlovade tomater på Båtmässan, men jag såg inga. För Leon Schulz har kurser i hur man seglar tillsammans och han hävdar att kvinnor och män är olika. Om det beror på födsel och ohejdad vana eller är gamla traditioner och mönster går han inte in på, bara att vissa "undersökningar" visar att det är så.

Vad tycker du?

 

Sittbrunnenfilmer