Såg inte taxibåten som saknade AIS

bridge

Viking Grace körde över en taxibåt i dimman i september förra året i Furusundsleden. Utkiken missade radarekot och glömde bort mistluren. Taxibåten upptäckte inte heller finlandsfärjan på radarn och körde rakt framför stäven på Viking Grace. Bulben räddade taxibåten från att sugas ner under färjan och passaerararna kunde räddas.

Statens haverikommision föreslår nu AIS på all yrkestrafik, och radarutbildning för taxibåtsförare.

Ja, det var mycket som gick fel den dan. Utkiken missade att lyssna efter ljudsignaler, men eftersom taxibåten inte tutade gjorde det inte stor skillnad, konstaterar haveriutredningen. Och sen var det båten som inte ville hjälpa till att rädda personerna i vattnet. Så här berättar ett vittne för kommisionen:

"Vittnet uppfattade det som att VIKING GRACE körde in i styrbordssidan på taxibåten. Vittnet befann sig så att man såg ganska rakt i sidan på VIKING GRACE, och taxibåten kom snett framifrån, från Rådmansöhållet. Vittnet kan inte ange hur länge båtarna kunde ses innan kollisionen.

Vid kollisionen uppstod en kraftig smäll och taxibåten drogs med och längs sidan innan den försvann. Vittnet skrek på en granne redan innan taxibåten försvann. Grannen hade redan börjat springa mot bryggan, och tillsammans med en annan granne åkte de ut i en liten båt för att hjälpa dem som hamnat i vattnet samtidigt som vittnet omgående ringde 112. Efter telefonsamtalet såg vittnet flytvästar i vattnet, som vittnet först uppfattade som personer.

På olycksplatsen fanns redan en annan, lite större båt, som inte närmare har identifieras av haverikommissionen. Denna hade rört sig i närheten, men hade inte gjort någon ansats att hjälpa till. Först när en av passagerarna från vattnet skrek till dem i den båten att de skulle plocka upp den andre passageraren som också låg i vattnet, körde de närmare och lät denne komma upp i båten. När väl befälhavaren och den andra passageraren plockats upp, men då av båten från Marö,sattes även den först undsatta passageraren över dit, varefter den okända båten försvann från platsen.

Båten från Marö kom därefter tillbaka in till bryggan, och det var i vittnets hus man tog hand om de våta personerna. De visade tecken på nedkylning, och andra boende kom för att hjälpa till. Bland dem fanns en sjuksköterska, men denne bedömde inte att det fanns ett överhäng-ande behov av fysisk vård. Personerna man plockat upp var chockade, så i stället hjälpte man dem med att värma sig och duscha, och försåg dem med torra kläder."

vrak

Varför varken taxibåten eller Viking Grace såg varandra har inte kunnat förklaras. På de sparade radarbilderna från Grace framgår ekona från taxibåten, men på bryggan har man inte lagt märke till något förrän några sekunder innan smällen när man fick syn på den lilla båten. På taxibåten hade föraren fullt sjå att hålla undan från en annan mindre båt och såg inte den stora ute i farleden. Hade han haft en AIS hade han både sett finlandsfärjan på plottern och de hade sett honom tydligare.  Taxibåtsrederiet har nu installerat AIS på alla sina båtar och Haverikommisionen föreslår nu att det ska bli lag på det för yrkestrafiken.

"Transportstyrelsen rekommenderas att:

  • överväga att införa krav på radarutbildning för befälhavare med enbart Skepparexamen för att få framföra fartyg i yrkesmässig trafik. (RS 2015:02 R1)
  • överväga att införa krav på AIS ombord på fartyg oavsett storlek som används yrkesmässigt. (RS 2015:02 R2)"

Läs hela rapporten här.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Slusshandboken

Slusshandboken

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line