Göteborg i Kina, 2

Till Kina

Undersökningen av vraket och bygget av det nya skeppet, sett med kinesiska ögon.

Sittbrunnenfilmer