Göteborg i Kina, del 1

Göteborg till Kina

Nör Göteborg seglade till Kina spelade kinesisk tv in en hel serie om expeditionen. Här är första avsnittet om bakgrunden och Ostindiska Kompaniet.

Sittbrunnenfilmer