Att få klarhet i vad som gäller om man blir sjuk på långsegling är inte det enklaste. Om man googlar runt på de inblandade myndigheternas sidor blir man inte värst mycket klokare. Långseglare finns liksom inte i den världen.

Innan jag startade min jordenruntsegling fick jag lite förvirrande besked om att jag blev utskriven ur Försäkringskassan för att jag skulle vara borta länge. Jag tog därför en sjukförsäkring som täckte akutsjukvård och eventuell hemtransport.

I Europa, eller mer specifikt, EU/EES, Schweiz och Storbritannien, gäller det Blå EU-kortet om man blir sjuk och behöver vård där man är. Det betyder att man har rätt till är nödvändig vård och tandvård, alltså sådan vård som inte kan vänta tills man kommer tillbaka till Sverige.

 ankar

- Om man åker i väg mer än ett år utanför EU/EES och Schweiz och Storbritannien har man inte rätt till kortet, berättar Elisabeth Rydberg när jag ringer upp Försäkringskassan för att reda ut vad som verkligen gäller.

-Inom EU/EES och Schweiz och Storbritannien måste man vara bosatt i något land. Vi hade ett fall med en båt som seglade i EU, berättar hon. Vi bedömde att de var starkast kopplade till Sverige. Det finns inga fasta tidsgränser utan det handlar om var man har sin stadigvarande bosättning.

Däremot gäller inte EU-kortet för hemtransport. Då är det mycket viktigt att ha en försäkring för detta, man kan ha antingen en förlängd reseförsäkring eller en separat sjukförsäkring. Jag hade först en sjömansförsäkring i Alandia, men när de slutade med det, en besättningsförsäkring i Allianze.

Försäkringskassan är ju de som betalar ut socialförsäkring och barnbidrag om man bor i Sverige. Det finns i alla fall en seglande barnfamilj som har blivit återbetalningsskyldiga för barnbidraget som de fått ut under långseglingen.

- Om man vistas längre än 6 månader i ett land utanför EU/EES eller Schweiz har man inte rätt till barnbidrag. För rätt till sjukpenning krävs medgivande från Försäkringskassan innan utlandsresa oavsett resans längd eller och för rätt till föräldrapenning gäller andra tidsgränser bland annat beroende på barnets bosättning, säger Elisabeth Rydberg. Har man någon ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att anmäla längre utlandsvistelser innan resan, till Försäkringskassan, så att de kan utreda vad som gäller i ditt ärende beroende på exempelvis resans längd och vilka ersättningar som betalas ut.

Om man blir utskriven av Försäkringskassan är det inte så allvarligt som jag trodde. Det ledde bara till att jag först inte fick ut högkostnadsskydd hos tandläkaren när jag var hemma över sommaren. Men efter viss korrespondens löste det sig.

- Inskrivning eller utskrivning påverkar inte rätten till ersättningar, utan Försäkringskassan prövar om man har rätt till ersättning för den tid ansökan gäller. Det har ingen betydelse för rätten till ersättning om man var registrerad hos Försäkringskassan eller inte, förklarar hon.

När jag var hemma några månader under den första covidsommaren passade jag också på att ansöka om ett Blått kort, eftersom jag planerade att segla genom Europa på vägen hem. Det var inget problem.

Att ha en fast adress i Sverige kan alltså vara viktigt om man ska ut och långsegla. Även Skatteverket är intresserad av det. Utan en fast bostad, den behöver inte vara stor men gå att bo i, kan man bli utskriven ur Sverige. När Försäkringskassan hade skrivit ut mig hörde snart Skatteverket av sig.

”Skatteverket har fått information från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan om att du är bosatt/vistas utomlands och har för avsikt att göra det under mer än ett år. Eftersom du fortfarande är folkbokförd i Sverige har Skatteverket startat en bosättningsutredning.

Den som kan antas tillbringa sin dygnsvila utom landet minst ett år avregistreras från folkbokföringen som utflyttad. Även den som kan antas komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet. Detta framgår av 20 § folkbokföringslagen (1991:481). Det har ingen betydelse om man har en fast adress i utlandet eller om man reser runt.”

Jag svarade att jag kommer att segla runt under de närmaste åren, men komma hem regelbundet och fick det glädjande beskedet från handläggaren:

”Tack för snabbt svar! Innebär det att du besöker din adress i Sverige (hos din dotter) regelbundet och alltså inte har något annat fast boende utomlands (båten räknas inte som fast eftersom jag antar att den inte ligger still på ett ställe)?

I så fall är min bedömning att du ska fortsätta vara folkbokförd i Sverige.

Om du däremot är iväg i ett år eller mer utan att besöka Sverige och folkbokföringsadressen alls bör du anmäla utvandring under den tiden du är iväg.”

För säkerhets skull mailade jag henne artikeln och fick kommentaren:

- Dock är det ju så att vi gör en bedömning från fall till fall beroende på samtliga omständigheter, så att jag bedömde att du skulle vara fortsatt folkbokförd i Sverige innebär ju inte per automatik att samma gäller för alla långseglare utan det beror på helheten i ärendet.

Så småningom började Skatteverket även ifrågasätta om jag verkligen bodde hos min dotter, eftersom det var ganska trångt. Så jag flyttade till en av mina gastar som hade ett ledigt rum att hyra ut.

Men egentligen gör det inte så stor skillnad om man är utlandssvensk eller skriven i Sverige. Skillnaden är att man som utlandssvensk måste ta sig till det avflyttade landstinget/regionen för att få subventionerad vård. Så här förklarade ChristiAnne Huntsman, Patientavgiftsansvarig på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm.

”Rätten till subventionerad vård kommer från folkbokföring, inte försäkringskassan. Så länge du är folkbokförd i Sverige har du rätt till alla sorters subventionerad vård precis som alla andra folkbokförda personer som bor och arbetar här. Du är inte en utlandssvensk om du är folkbokförd i Sverige. Utlandssvensk betyder att du skrivit ut dig från skatteverket dvs Sverige och skrivit in dig i ett annat land men har kvar ditt svenska medborgarskap.

När vi pratar om utlandssvenskar så och regelverk så, pratar vi om den vård personer får INOM Sverige. Vad som händer utanför Sveriges gränser är tyvärr inget vi kan säga något om. Regelverket reglerar vad som gäller inom Sverige inte i andra länder. Det är alltid vårdlandet och vårdregionens regler som gäller. Om du får akutvård i ett annat land har detta inget med Sverige att göra. Pratar vi om EU land och du är folkbokförd här är det en annan sak - men då pratar vi heller inte om utlandssvenskar. Utlandssvenskar kan inte få EU vård ersatt av svenska försäkringskassan i och med att de nu tillhör ett annat lands försäkringskassa. De får därför ta det med sitt nya folkbokföringsland.

Är du utlandssvensk och behöver få akut vård i Sverige har du rätt att få den till subventionerad kostnad under förutsättningen att du söker vården i samma region som du flyttat ut från, samt att man har med sig pass.”

Se också 1177: Vård i Sverige om du är utlandssvensk.

Jag hade tur och behövde aldrig utnyttja min extra sjukförsäkring. Däremot är jag glad att jag hade båten helförsäkrad. När jag tappade masten kostade hela kalaset försäkringsbolaget 280 000 kronor.

Niklas Krantz

nymast

 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line