våghalsigt

vågad utsegling

Det var kapten Raf och Duke som skulle ta några turister ut i sin 40-fotare på en askspridningscermoni i Waikiki hamn, Hawaii, när några väldiga vågor svepte in i kanalen vid hamnutloppet. Utan en chans att undvika vågorna forcerar kapten Raf vågorna medan Duke håller fast i masten för livet.

Lägg märke till alla surfarna i vattnet runt om.

Sittbrunnenfilmer