Shipman 28 var populär på 1970-talet, detta ex står uppe sedan 2017 utan att någon känns vid den.

En allt vanligare syn är båtar som bara lämnats vind för våg. I min hemmahamn Bullandö Marina bogserade någon för tre år sedan in en First 456 och lämnade den vid gästkajen utan att meddela något. I oro för att den skulle sjunka under vintern togs denna en gång attraktiva cruiser/racer på land. Där har den stått sedan dess och fortfarande utan att någon gjort anspråk.

Hyran för att stå på land har följaktligen inte betalats, varpå beloppet har ackumulerats och förra året kopplade marinan in Kronofogden för utmätning. Då framkom att båten var försedd inteckningar, som måste lösas av en köpare. Intresset dog och även den gångna vintern har First 456:an stått på land. Nu är planen att Kronofogden gör en ny auktion båten och att avslutspriset räcker för att lösa inteckningarna. Om inte, kan båten komma att stå på land länge till. Eller gå till skrotning, som dock kostar.

Tendensen är att fler överger båtar och bara lämnar dem. Exempel är även en mindre äldre segelbåt som lagts fast i ett brofäste och med polisens blåvita band fladdrande i vinden på Stocksundsbron. Den är övergiven sedan två år och ingen verkar vilja bekosta bortforsling och skrotning.

overgivenSamma kanske sker med en Ohlson 22 på Bullandö, som sent i höstas lades på en båtplats med storen på bommen och illa förtöjd. Ingen känns vid den heller. Och en Shipman 28, som som stått på land sedan 2017 utan att meddela ägarskap eller betala för sig.

I Norge är problemen värre. I Seilmagasinet.no berättas att antalet övergivna båtar börjar bli så många att de är en miljörisk, varför en registrering kan behövas.

Så här berättar Seilmagasinet:

"Vrakbåter som i de senere år har blitt samlet inn er båter fra 60 og 70-tallet. Handelens Miljøfond har støttet en lekter som har blitt slept rundt i Indre og Ytre Oslofjord og samlet inn vrak. 1500 båtvrak er anslått å ligge mellom Tofte og Oslo, og rundt 2000 vrak er fjernet de siste årene. Det er store mengder avfall. I fjor samledes inn 800 tonn vrakbåt.

På 80-tallet ble det en eksplosjon i båtsalget, og båtene ble større. Når disse skal vrakes, så vokser problemet.

Juridisk dilemma fører gjerne til at vrakbåter synker, i stedet for å bli hentet fra flytende tilstand. En senket båt kan koste en million å få hevet. I 2022 sank åtte vrakbåter i Frognerkilen. I vinter har det sunket to vrakbåter utenfor Sandvika.

Det må innføres et vrakpantfond som mates med penger fra nybåtsalg. Et forslag er å innføre register, og gjøre det lovlig for myndighetene å fjerne uregistrerte båter."

Som sagt: Dags för ett båtregister och pant på nya båtar som bekostar skrotning?

Curt Gelin

 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Allt väl ombord

Allt väl ombord

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line