DSC_9818.jpg

Sinnesnärvaro av skepparen på 48 fots yawlen Elske hindrade en hotande ombordläggning i smala Oxdjupet.

 

Med bara några båtlängder till godo till ett kryssningsfartyg på väg ut från Stockholm samtidigt med eftersläntarna i ÅFOR, fick skepparen på flotta 48 fots Classicbåten Elske, Bengt Hagander back i seglen i skärgårdens allra smalaste passage - Oxdjupet - och måste slå för att inte segla på land. Han hade dock sinnesnärvaro att starta motorn och undvika vad som kunde ha beseglat ödet för en av Sveriges grannaste havskryssare. 

 

Det var vid fyratiden i söndags som kryssningsfaryget Europa skulle ut genom den smalaste passagen i skärgården - Oxdjupet. Samtidigt låg de sista i Classic - starten på kryss i byiga vridande vindar i samma sund. Bengt Haganders 48-fotare Elske hade hittat ett bra spår vid Rindöfärjan och såg ut att kunna ligga upp fyren på Oskar Fredriksborg - den västra stranden. Men plötsligt vred vinden kraftigt emot och hotade att driva 15 ton mahognymöbel med 2,15 meters djupgående in på tremeterskurvan. Då blev ett slag oundvikligt.


I samma stund kom 198 meter långa Europa genom Oxdjupet och som åskådare på nära håll höll vi andan - hur skulle det här gå? Befälhavaren på Europa drog dock ner till glidfart, kanske han förstod dilemmat ombord på Elske - kunde man hinna före eller behöva göra en gipp och helomvändning? På Europa kanske man tänkte - ska vi slå back i maskin och ge plats? Tack vare POD-propellrarna kan detta stora fartyg hålla an och ligga still om så behövs.


Men sekunder innan situationen hade kunnat urarta till kollision, slog Bengt Hagander på motorn på sin Elske och styrde undan. Någon minut räckte för att få ny vind och strypa motorn.


Motor på kappsegling brukar ju bara vara tlllåtet för att komma av grund eller för att undsätta. Men seglingsföreskrifterna för ÅFOR säger att kappseglande båtar måste hålla undan för sjöfarten " A boat shall not impede the passage of commercial shipping – see IRPCAS rule 9. If in an immediate risk of collision with a commercial vessel, a boat may use her engine to keep clear (see RRS 42.3(i))."

Vilket besättningen på Elske hade koll på, varpå vi på plats kunde andas ut och kommentera beslutet som rådigt och helt rätt gjort.

 

E 0.jpg

Bra tryck och dikt kurs för flotta Elske såg till en början ut att bära fint ut genom Oxdjupet och inte störa 198 meter kryssningsfartyg.

 

E 1.jpgPl

Plötsligt och helt oberäkeligt vred vinden mot, gav back i seglen och hotade att driva 15 ton mahognymöbel på grund. 

 

E 2.jpg

Goda råd blev dyra på skärande kurs. Sekunder senare slog Europa av farten helt för att låta läget på Elske klarna.

 

E 4.jpg

 

Med motorn startad kunde Elske hålla undan och åsksådarna andades ut. Nära ögat, men som oftast - ingen katastrof hände.

 

E 5.jpg

Strax efter väjningen fyllde vinden i på nytt och gav passagerarna på lyxkryssaren Europa en syn värd halva hytthyran.

Elskes manöver var berömlig och en som många fler seglare på Stockholms vatten  borde göra. Åtskilligaj jag ser, tittar inte bakåt eller verkar högmodigt tro sig ha rätt till väg eftersom de seglar mitt i leden. Skepparna på färjorna precisonsstyr och väjer noterar jag. Men vi som kryssar eller länsar längs kanterna  i Halvkakssundet vill ändå slippa få hjärtat i halsgropen varje gång vi passerar detta Sveriges troligen tätast trafikerade sund.

 

Mer om tjusiga Elske finns på www.sailyachtsociety.se och på facebook Sail Yacht Society.

Curt Gelin

 


Fritidsskepparens böcker

Logga in till kommentarer och forum

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line