stormväder

oväder på VHF:en

Det gungar rejält om väderrapporteringen på VHF-nätet. Stockholm Radio har inte fått fortsätta med Sjövädret och ingen vet ännu vem som ska ta hand om kustvädret, som börjar sändas i april.

- Vi undersöker möjligheten att sända ett kustväder via VHF med mer än bara vindar. Vad det blir för övrigt väder? Sol, regn, temperatur, vattenstånd mm. Men ännu är inget av detta klart, säger Arild Winge på Stockholm Radio.

Sjöväderrapporten som går ut i VHF på svenska och engelska, tillsammans med varningar om förändringar i utprickning och andra sjökortsangivelser, sköts sen årsskiftet av Sjöfartsverket  som sänder från Göteborg. Vad som ska hända med kustvädret i VHF är ännu inte bestämt.  Beställare där är Sjösäkerhetsrådet som är knutet till det nya verket Transportstyrelsen. Och de har ännu inte bestämt sig.

- Men oavsett hur det blir kommer vi att fortsätta med servicen att man kan ropa upp oss och fråga hur vädret blir om man har missat väderrapporten, säger Arild. Trots att de under sommaren kan få flera hundra väderfrågor varje dag från hela svenska kusten.

Sittbrunnenfilmer