Vikingar sökes!

Segla till Amerika med Harald

https://youtu.be/6bTkmG5b-VQ

Nu har du chansen att segla till Amerika med ett vikingaskepp. Harald Hårfagre söker besättning över Atlanten till sommaren, mellan april och september. Minst två månader ska man vara beredd att segla för att mönstra på.

Draken Harald Hårfagre är världens största vikingaskepp, 35 meter långt och 8 meter brett. Masten är 24 meter hög och har 260 kvadratmeter segel samt 25 par åror. Hon väger 95 ton. Med det har hon seglat i 14 knop. På resan till Vinland och de stora sjöarna till sommaren ska hon ha en besättning av 32 erfarna seglare.

Det är ingen exakt kopia av ett gammalt skepp, men har byggts med inspiration från Gokstadsskeppet som hittades i Oslo. För konstruktionen har man gått tillbaka på gamla norska båtbyggartraditioner. Det är byggt av företagaren Sigurd Aase från Haugesund. 2010 började man bygga, och 2012 sjösattes hon och man började experimentera hur man seglar ett drakskepp utmed norska västkusten.

2014 och seglade ut på sin första expedition på Nordsjön i hård motvind mot Orkneyöarna. Då bröts masten.

– En kombination och vind och hög sjö knäckte den, förklarade den svenske skepparen Björn Ahlander för Expressen.

Ingen skadades, men hon fick vända in till Liverpool för att hitta en ny mast.

Och nu är det så dags för en expedition i Leif Ericssons spår.  Kursen är satt via historiska vikingabosättningar på Shetlandsöarna, Färöarna, Island och Grönland. I Amerika kommer man att besöka hamnar i i Kanada, uppför Saint Lawrence-floden till Quebec, Montreal och Toronto, över de stora sjöarna till New Yorks kanalsystem i USA. Om de bara kommer in i alla slussar och under broarna.

 

Sittbrunnenfilmer