Nu lyfter Volvotävlingen snart

m44881 13 00 170515 render new b gradient

I framtiden lyfter Volvobåtarna upp i luften på foils. De nya Volvobåtarna blir dessutom kompatibla med IMOCA 60, som Vendee Globe-seglarna foilade jorden runt med. För hamnracen tar man fram en särskild foilande katamaran.

m44878 13 00 170518 asv 7228

– Volvo Ocean Race har alltid varit den ultimata lagutmaningen och med de här förändringarna, de största sedan tävlingen startade 1973, tar vi det till en ny nivå, sa Mark Turner, VD för Volvo Ocean Race på presskonferensen i Göteborg.

– Det som drivit generationer av seglare till att ge allt för att vinna kommer att finnas kvar men att lyfta bucklan kommer att kräva mer skicklighet, mer dedikation och mer uppoffring än någonsin.

Förberedelserna pågår inför Volvo Ocean Race 2017-18 som startar den 22 oktober i Alicante och besöker Göteborg 14-21 juni 2018. Samtidigt presenterades en ny spännande framtidsvision för tävlingen på Volvomuseet i Arendal i Göteborg.

Bland de största nyheterna är valet av en ny entypsbåtklass som är 60 fot lång, har foils (bärplan) och som ska användas i hasetapperna. Dessutom startades idag budprocessen för att få designa och bygga den nya flygande entypskatamaran som ska användas i tävlingens In-Port Race under hamnstoppen. Dessa båttyper kommer att användas efter Volvo Ocean Race 2017-18.

Havsetapperna kommer att vara nyckeln till att vinna tävlingen även i fortsättningen, men hamnseglingarna (In-Port Race) kommer att bli viktigare än de är idag. Det betyder att lag måste kunna bemästra både enskrovsbåten på havsetapperna och flerskorvsbåten i In-Port-seglingen.

Att välja båtar med ett skrov eller flera skrov för havsetapperna har varit ett svårt beslut tävlingsledningen och ett hett diskussionsämne bland tävlingens fans.
– Vi debatterade frågan om enskrovs- kontra flerskrovsbåtar flitigt och i slutändan är vårt beslut att välja båda två. Det kommer alltså att vara tre skrov i framtiden – en enskrovsbåt som har foils och en flygande katamaran, säger Mark Turner.

m44866 90559 dfg 150323 riou 778004049

Nyheter från Volvo Ocean Race i korthet:

• Hållbarhet sätts i fokus tillsammans med FN:s kampanj Clean Seas samt partnerskap med 11th Hour Racing och AkzoNobel som kommer att stärka den globala kampanjen avsevärt. Hållbarhetsplattformen är central för tävlingens framtid.
• Tävlingsaktiviteter varje år och starten på en budprocess för att vara värdstad i tre upplagor vilket öppnar för att bryta traditioner när det gäller tävlingsrutt och hamnstopp.
• Man ska bygga en väg till Volvo Ocean Race för seglare och sponsorer genom ett partnerskap med World Sailing, det internationella seglingsförbundet.
• Leadership Development and Team Performance Programme – en kampanj som ska ta vara på lärdomar från tävlingen och samtidigt återanvända Volvo Ocean 65-båtarna även efter Volvo Ocean Race 2017-18.

– Vi håller oss kvar vid vårt DNA som en havskappsegling men nu kommer vi också att testa gränserna för världens bästa seglare inom bansegling, säger Mark Tuner och fortsätter:
– Samtidigt läggs det extra aspekter till det kommersiella erbjudandet. Vi är ett av få globala och professionella idrottsevenemang som har ett kommersiellt paket med en enastående Business-to-Business-produkt, ett rikt arv och ett brett urval när det kommer till aktivering för anställda, media och kunder.

Det är nu 20 år sedan Volvo köpte jorden-runt-kappseglingen från Whitbread.
– Vi är också glada att ha ett så starkt stöd från våra ägare Volvo, 20 år efter att de köpte evenemanget. Tävlingen har aldrig varit i en lika stark position som nu när vi tittar fram mot nästa decennium och vidare efter det, säger Mark Turner.

Henry Sténson, Executive Vice President for Communication & Sustainability Affairs på Volvo Group tillägger:
– Volvo sa då att tävlingen för samman äventyr, sport och högteknologi på ett bra sätt. Medan mycket har förändrats under de senaste 20 åren, så har i grunden ingenting förändrats. Vi är särskilt glada för att Volvo Ocean Race satsar ännu hårdare på innovation, ett område som är så viktigt för oss på Volvo Group.

Björn Annwall, Senior Vice President for Strategy, Brand & Retail på Volvo Cars, betonade tävlingens fortsatta engagemang för hållbarhet.
– Volvo Car Group har varit delaktiga i hållbarhetsprojekt under en lång tid och vi är glada att se att tävlingen stärker sin position som ett idrottsevenemang som är i harmoni med havsmiljön och som inspirerar så mycket passion, säger han.

Volvo Ocean Race: Nästa decennium

Sammanfattning av nyheter som presenterades i Göteborg:

m44880 13 00 170515 render new a gradient

• Den ultimata seglingsutmaningen
Efter upplagan som avgörs 2018 kommer Volvo Ocean Race att avgöras dels med en ny enskrovsbåt på 60 fot som har foils (bärplan), och dels med en ”flygande” katamaran som ska användas för In Port Race-serien. Detta kommer att befästa tävlingens plats som den ultimata och mest mångsidiga utmaningen inom seglingssporten och stärka dess rykte som den främsta lagutmaningen inom professionell idrott.

m44870 b1 black

• Enskrov med bärplan
Den nya enskrovsbåten är en entypsklass som designas av den eftertraktade franska båtkonstruktören Guillaume Verdier. Med den senaste tekniken inom utvecklingen av bärplan som lyfter båten kommer de bli otroligt snabba och spektakulära att titta på. Besättningarna blir troligtvis på 5-7 personer, med regelanpassningar som ska uppmana till fler unga seglare och fler lag med både kvinnor och män ombord. Tävlingen kommer att bygga åtta nya enskrovsbåtar som blir klara för leverans från och med januari 2019. De kommer att kunna leasas för att startkostnaden för ett lag ska dras ner, och lag som deltar i Volvo Ocean Race 2017-18 har förtur på att göra detta när tävlingsföreskrifterna och avtalen för kommersiellt deltagande presenteras i oktober.

• Kompatibla med IMOCA
En unik aspekt med den nya enskrovsbåten är att designspecifikationen öppnar upp för att båten enkelt och billigt ska kunna göras om till en helt regelrätt IMOCA-båt för fåmanssegling. IMOCA-klassen på 60 fot som används ikoniska tävlingar som solokappseglingen Vendée Globe har drivit på stora tekniska framsteg de senaste decennierna.

• Flygande katamaran för bansegling
Tävlingen öppnar också budprocessen för vem som ska få designa en ny ”flygande” entypskatamaran på 32-50 fot (10-15 meter). De ska användas i tävlingens In-Port Race under hamnstoppen och kommer att använda samma teknik som känns igen från till exempel America’s Cup, med skillnaden att det är en entypsklass.

• En hållbar framtid
Tävlingen står på tre ben i sitt hållbarhetsarbete – att reducera sitt egna avtryck, att maximera sin påverkan med sin globala medieplattform, och att ha positiv effekt vart den än kommer. Med utgångspunkt från ett partnerskap med FN:s Miljöprograms kampanj Clean Seas, kommer fokus att ligga på budskapet ‘Turn the Tide on Plastic’. Ett partnerskap med 11th Hour Racing är en ingång till att förstärka insatser i forsknings-, utbildnings- och Ocean Summit-projekt. AkzoNobel kommer att stärka utbildnings- och informationsprojektet ytterligare. Volvo Ocean Race långsiktiga ambition är att reducera och på sikt få bort fossila bränslen från tävlingsbåtarna. Detta samtidigt som man behåller en hög nivå för säkerhet och kommunikation samt utvecklar nya byggtekniker och operativa strategier för tävlingen.

• Nytt format för banor och hamnstopp
Tävlingen planerar stora förändringar för bansträckningen och formatet för hamnstopp under det kommande decenniet. Något som stärker den kommersiella dragningskraften samtidigt som man håller kvar den sportsliga integriteten. Tävlingen kommer att ha två starter till i sitt hem i Alicante, men framtida upplagor skulle kunna starta och sluta utanför Europa. Potentiellt skulle man också kunna ha en etapp som går utan stopp runt Antarktis eller en sträcka nonstop runt jorden. Medan rutterna varierar, kommer tävlingen att förbinda sig till att besöka Nordamerika, Sydamerika, Australasien, Kina och minst fem stora Europeiska minst en gång i varannan upplaga av tävlingen. Värdstäder kommer att kunna välja mellan en rad olika format för ett hamnstopp, från ett depåstopp på 24-28 timmar till ett långt hamnstopp som sträcker sig över två helger. Budprocessen för att vara hamnstopp under de kommande tre upplagorna startar idag.

• Aktiviteter i tävlingen varje år/Potential att gå till två-årscykel
Styrelsen för Volvo Ocean Race har bett tävlingsledningen att titta på möjligheterna till att starta tävlingen vartannat år. Det är en pågående process men något som redan kan slås fast är att det blir någon form av tävlingsaktivitet varje kalenderår – en tydlig utveckling från idag då det är ett uppehåll på över två år mellan upplagorna av tävlingen.

• Vägen till Volvo Ocean Race
Tävlingens och dess ägare Volvo Car Group och Volvo Group kommer att bli officiella partners till World Sailing (internationella seglingsförbundet). Det är en del i en långsiktig strategisk plan för att få fram nästa generation av havskappseglare och deras sponsorer genom att erbjuda en tydlig utvecklingsväg. Volvo Ocean Race Academies för unga seglare kommer att etableras som en del av partnerskap med hamnstäder. Det kommer också kunna vara en väg för framtida havskappseglare till OS, om och när havskappsegling blir en del av OS-programmet. Det kan bli en uppvisningsgren redan i Tokyo 2020.
• Leadership Development, Team Performance Programme och Global Team Challenge
Organisationen bakom tävlingen kommer att introducera ett projekt som syftar till att näringslivet ska dra lärdomar från tävlingen inom områden som ledarskap och lagarbete. En del av projektet är en skugg-segling som kommer att kallas Global Team Challenge och som är gjord för att sponsorer ska kunna ge anställda en unik seglingsupplevelse som liknar det som proffsen i tävlingen upplever. Global Team Challenge kommer att ha fokus på säkerhet, segla delar av rutten för Volvo Ocean Race i modifierade versioner av de nuvarande Volvo Ocean 65:orna med tre proffsseglare och åtta amatörseglare ombord. Ett baspaket kommer att ingå i det kommersiella erbjudandet till lagsponsorer och det finns möjligheter till att anpassa med projekt kring utvecklings- och HR-projekt, Employer Branding samt B2B- och medieaktivering.

• 50-årsjubileum
År 2023 har det gått 50 år sedan Volvo Ocean Race startade första gången som Whitbread Round the World Race 1973. Tävlingen överväger planer för ett jubileumsrace för att hedra seglare som har deltagit genom åren.

Nästa upplaga av Volvo Ocean Race startar från Alicante den 22 oktober och besöker totalt 12 värdhamnar på sex kontinenter. Lagen kommer att ta kappsegla mot varandra över drygt 46000 sjömil (83000 km) fram till mållinjen i Haag, Nederländerna och innan dess gör tävlingen ett hamnstopp i Göteborg 14-21 juni 2018.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Hafsorkesterns haverier

Hafsorkesterns haverier

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line