Västkusthamn

Ett nytt starkt hamnföretag är under bildande på västkusten. Nyligen beslöt Hamnstads Hamns kommunfullmäktige och Varbergs Hamns kommunstyrelse att gå vidare i arbetet med ett gemensamt företag; Hallandshamnar. Det skedde efter det att ett intentionsavtal skrevs under i september. Ett intensivt arbete pågår.

Sittbrunnenfilmer