toalettbåtar

De flesta båtar har inte toalett ombord, knappt nio av tio (86,8 %). Totalt finns det cirka 102 000 båtar med toaletter ombord. Av samtliga båtar med toalett har 26 procent bärbar toalett, 21 procent har fast toalett med direktutsläpp i sjön. Båtar med fast toalett med tank som töms enbart i sjön utgör 38 procent och båtar med fast toalett som kan sugtömmas genom däcksbeslag finns på 24 procent av båtarna med toalett. Av de 881 000 fritidsbåtar som Båtlivsundersökningen räknat ihop till är det alltså 25 000 som kan utnyttja tömningsanordningarna som växer med EU- och LOVA-pengar just nu.

Sittbrunnenfilmer