gps-hotet

Ökad solaktivitet 2011-12 hotar att störa ut GPS:er, rapporterar BBC. Vetenskapliga undersökningar på hur stora störningarna blir finns inte , eftersom GPS inte fanns under tidigare solaktivitetsperioder. Men mycket pekar på att det kan ge alltifrån totalt bortfall till runt tio meters felvisning.

Sittbrunnenfilmer