Kappsegling:

24-timmars skutsegling

Skutorna dygnar!

sb klara

Fler och fler skutor ställer nu upp i 24-timmarsseglingarna. Först var det Svenska kryssarklubbens egen Gratitude, men i år är det flera andra skutor som ställer upp. Vidd Klippan i Göteborg startar Ingo och från Skärhamn kastar Atene loss. Seglingen går som namnet antyder i 24 timmar och vårseglingen avslutas med målgång och middag på Läsö.

- Utvecklingen är väldigt rolig då det ger skutorna en chans att segla tillsammans på ett sätt som sällan görs samt att det gör att fler få prova på att segla skutor "som de gjordes förr", alltså dygnet runt, säger Thomas Lundgren, styrman på Kryssarklubbens Gratitude. Och det är naturligtvis vis väldigt roligt för 24-timmars på Västkusten att så många fler personer börjar att segla 24-timmars.

24-timmarsseglingarna startade i mitten av 1940-talet i Stockholm. Seglingarna var till viss del en motreaktion mot kappseglingarna som blivit mer och mer av en materielsport. Grundarna av 24-timmarsseglingarna ville återupprätta klassiskt sjömansskap.

24-timmarsseglingarna började som en segling i Stockholms skärgård hösten 1943 på initiativ av Åke Améen och Bertil Cederström.

ingo5Det var en rent privat provsegling med endast ett mindre antal inbjudna som deltog i jakterna Ala, Elseli, Kaskad, S´Marianne, St Anna, Swell II, SXK1943 och Madiana. Under 1944 anordnades öppna 24-timmarsseglingar både vår och höst som blev succéer.

I dag seglas 24-timmars runt hela den svenska kusten, en gång på våren, första helgen i juni och en gång på hösten, första helgen i september. Däremellan ordnar de olika kretsarna även 12-timmars ensamseglingar och vinterseglingar.

gratitude

Man kan anmäla sig till skutornas 24-timmarsseglingar hos de olika föreningarna:

 Se också filmen om seglarkurserna på Gratitude:

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.