säkerhet

Sextantnavigering

Med död räkning till Shetland

MuckleFluggaatMuckleFlugga
"Som sjökapten och seglare har jag funderat mycket över utvecklingen inom navigationsområdet."

Vad händer om GPS:en lägger av? Gustav Brax och Anna Zackariasson berättar här hur de seglade S/Y Muckle Flugga till Shetland för testa hur svårt det är att navigera med sextant, släplogg och död räkning.

Läs mer: Sextantnavigering

100 miljarder djupuppgifter

70 procent sjömätt 2020

Sjöfartsverket har de senaste fem åren genomfört en historiskt stor kartläggning av Sveriges kust- och havsområden. Den nationella djupdatabasen som innehåller information om svenska farvatten har nu över 100 miljarder lagrade djupuppgifter.

Hur ser det egentligen ut under ytan i Östersjön? Det vet Sjöfartsverket som ansvarar för kartläggning av våra svenska farvatten inklusive de stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

– Vi har nu en i stort sett geografiskt heltäckande digital djupdatabas över det svenska havsområdet. Det är resultatet av moderna sjömätningar och digitalisering av äldre djupkartor. Vi har också med hjälp av ökad extern finansiering, genom EU-projekten MONALISA och FAMOS samt från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, kunnat öka vår ambitionsnivå, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket.

Antalet lagrade djupuppgifter har på bara några år ökat från 30 miljarder till 100 miljarder, men stora delar av havsbotten är fortfarande outforskad. Av det svenska havsområdet är cirka hälften sjömätt med moderna metoder. Resten är sjömätt med äldre metoder som inte ger lika detaljerat resultat.

– Om sjömätningarna fortsätter i samma takt så kommer drygt 70 procent av svenskt vatten vara sjömätt med moderna metoder år 2020. Det innebär att samtliga prioriterade ytor som trafikeras av handelsfartyg då kommer att vara sjömätta. Samtidigt arbetar vi tillsammans med andra myndigheter för att i framtiden kunna sjömäta mer på grundare vatten. 2016–2018 kommer vi till exempel att sjömäta och ta fram uppdaterade sjökortsprodukter för den sjögående kollektivtrafiken i Stockholms skärgård, säger Magnus Wallhagen.

I medeltal lagrar Sjöfartsverket 460 djup i sekunden. Om man slår ihop den sammanlagda längden på alla djup blir det 6 899 979 379 000 meter, vilket motsvarar 172 000 varv runt jorden. Kartläggningen har i huvudsak skett med fokus på sjösäkerhet och framkomlighet för sjöfarten, men djupdata har kommit att få en allt större betydelse.

– Det finns stor efterfrågan på digital djupdata, givetvis för att ta fram sjökort, men även som underlag för havsmiljökartering, forskning och fysisk planering av våra havsområden. Den digitala djupdatabasen förser företag, myndigheter, forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om bottentopografin runt hela den svenska kusten, säger Magnus Wallhagen.

Nya rasterkort

Ser ut som sjökort!

Solteknik i Söderköping har länge fixat program och inscannade sjökort från Sjöfartsverket och Hydrographica. Nu har de börjat tillverka rastersjökort direkt från vektorkorten. De blir noggrannare, men det roliga är att man också kan ladda in dem i en vanlig plotter. Korten kalibreras med upp till 7 decimaler på minutsiffran så noggrannheten i positioneringen är nu säkrare och bättre. De har också ökat kontrasten i själva sjökortsbilden vilket är himla trevligt när man är ute i solen på sjön.

Sälv testade jag korten på en vattentät Experia över sommaren för ett par år sen, och det fungerade väldigt bra, frånsett att den dåvarande strömkabeln inte orkade riktigt.  Men det är fixat nu.

Läs mer: Nya rasterkort

Finska pinnar

Hemmagjorda prickar kommer tillbaka

Ett otäckt grund markerat av Atlantica. Den här typen av utprickning gillas inte idag enligt rådande regelverk, men en ändring kan vara på gång. Fast då ska det vara enhetlig utprickning med kardinalmärken.

I somras meddelade försäkringsbolaget Atlantica att de måste plocka bort sina lokala utprickningar av grund. Det handlar om ”hemmagjorda” farledsprickar. Sådana är inte godkända enligt internationell utprickning. Men det finns hopp. Mats Hörström på Transportstyrelsen utreder om det ändå kan bli möjligt med egen lokal utmärkning. Finland har lokal utmärkning och dessa ”finska pinnar” kanske vi får se i Sverige.

Läs mer i Dagens Båtliv

Ny hamnguide från Hydrographica

Arholma-Landsort 2.0

En helt ny hamnguide över kuststräckan Arholma – Landsort presenterar Hydrographica och norska Skagerrak Forlag till kommande båtmässa i Stockholm. Nya flygfoton och nya hamnkartor över populära områden och naturhamnar utlovas tillsammans med nyskrivna texter.

Lygna och Skarv är två nya efterlängtade specialsjökort i Stockholms skärgård. Brommö är ett område i Vänern som också får ett specialkort i skala 1:10 000.

Lär mer på Dagens Båtliv

Säkerhetskurs

Offshoresupporten

Hej

Vill inte bara lägga upp reklam på er sida men detta är en mycket bra kurs för alla seglare från famlijeseglare till regatta seglare.

http://www.offshoresupporten.se/isaf.php

Tycker att ni skall välja om ni vill ha det på er sida.

Jag arbetar inte på Offshoresupporten

Med vänlig hälsning

Johan Sundén

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.