säkerhet

Bergskilar

Kommentarer

Kila med Anders

När det inte finns några träd att förtöja i eller om dina linor inte räcker till dessa, kan du med fördel i stället använda bergskilar. Naturligtvis under förutsättning att det också finns sprickor att slå ner dem i. Det brukar det göra. Åtminstone i Stockholms skärgård.

Det finns i huvudsak bara två sorters bergskilar att köpa i båtaffärerna i dag - rak och vinklad. Men det räcker långt. Kom bara ihåg att det är den vinklade du ska förtöja båten i. Den raka bör du endast använda för att fylla ut en spricka som är för bred.

Läs mer: Bergskilar

Lika väjningsregler

Kommentarer

Lika väjningsregler för alla?

Det var en vacker sommardag i mitten av juli 2013. På den stora fjärden Mysingen i den sydligaste delen av Stockholms skärgård blåste en frisk sydlig vind - omkring 10 m/s och ganska grov sjö som hade fått fart och tyngd från det öppna havet i höjd med Landsort.

Vi hade vinden rakt akterifrån och länsade för babords halsar med endast storsegel i 6-7 knop, ibland med surfar som ökade farten till uppåt 9 knop!
Solen sken från en klarblå himmel och allt var under kontroll. Om det inte hade varit för den där Storebro Royal-båten på säkert 40 fot som närmade sig vinkelrätt om babord med kurs rakt på oss.
Två personer syntes på flybridge varav minst en satt med huvudet nerböjt - antagligen för att studera sjökortet. De skulle väl angöra land någonstans på Nåttarös västra kust på vår styrbordssida.

Läs mer: Lika väjningsregler

Fastnade

Kommentarer

Fastnade i riggen och drogs ner

Wyvern

De var tre som gick över från det holländska grannskeppet Wylde Swan i det sjunkande skeppet Wyvern med pumpar, under Tall Ships Race, på väg till Helsingfors, på torsdagsmorgonen. Besättningen hade räddats med helikopter. När skeppet ändå sjönk fastnade en av holländarna i riggen och drogs ner.

Läs mer: Fastnade

Nya Hansan

Kommentarer

Mob-linan kommer

Det viktigaste räddningsredskapet bredvid flytväst och säkerhetssele ombord är ju kastlina (livboj är ju lite larvigt när alla har flytväst). Hansalinan har den hetat till nu. Men nu har orginaluppfinnarens son utvecklat linan och relanserar den som Mobline, i ett vitt paket att fästa på push-pit. Nytt är ett sling för för den nödställde och lyftöglor för att få grepp att hissa ombord den nödställde.

Läs mer: Nya Hansan

Sjöräddarna

Kommentarer

Räddare kan alla vara

Gratis och utan några statsbidrag räddar de våra liv. Gå med, skicka in pengar eller ställ gärna upp som frivillig. Det ser ganska coolt ut. Så här skriver de själva om vad de håller på med:

"Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och eldsjälarna finns kvar, även idag. Alla våra båtar har frivilliga besättningar som är redo att ställa upp året om, dygnet runt. Vi begär inga pengar av staten utan är helt beroende av gåvor, donationer och medlemsavgifter.

Sjöräddningssällskapet driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och i insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Vår uppgift är att rädda liv, men vi ser också som vår uppgift att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss."

Kommentera...Sjöräddarna

Tveksamt sjömätningsrekord

Kommentarer

Snart 70 procent mätt

sjomatning

Sjöfartsverket har slagit rekord i sjömätning. Aldrig tidigare har så stor yta sjömätts under ett och samma år som under 2012. Är det bra eller dåligt?

Under 2012 så sjömättes 10,209 kvadratkilometer och det innebär att cirka 35 procent av svenskt vatten nu är sjömätt med moderna metoder. Cirka hälften av sjömätningarna har gjort av Sjöfartsverkets egen personal och resten har samlatas in av externa aktörer. Vid förra årsskiftet var ungefär 50 000 km2 modernt sjömätt, vilket var insamlat sedan mitten av 1990-talet.

-Att vi då på bara ett år sjömätt ytterligare 10 000 km2 är rätt anmärkningsvärt. Det är fantastiskt kul att vi får ett kvitto på att vi gör mer än någonsin, tycker Sjöfartsverkets sjömätningschef Ulf Olsson.

Om sjömätningarna fortsätter i samma takt så kommer drygt 70 procent av svenskt vatten vara sjömätt med moderna metoder år 2020. Det innebär att samtliga prioriterade ytor som trafikeras av handelsfartyg kommer att vara sjömätta. Under tiden fram till 2020 kommer Sjöfartsverket också att jobba för att få ansvaret att ta fram en plan för att sjömäta övriga 30 procent efter 2020. Dessa ytor är mer av en nationell angelägenhet för havsplanering för samhället och miljön, motiverar Sjöfartsverket.

Så om 10-15 år kommer kanske vi fritidsbåtsåkare att kunna känna oss hyfsat säkra på att korten stämmer. Räcker det?

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.