säkerhet

Samma djup överallt

Nya stränder och nya djup

Sjökorten ska få en ny referensnivå som är gemensam för Östersjöländerna och det förenklar för alla användare.

– Det blir en kvalitetshöjning på alla våra sjökort, säger Elisabeth Svensson, Sjöfartsverkets projektledare för Sjökortslyftet.

Sjöfartsverkets projekt Sjökortslyftet utgår från att alla Östersjöländerna eftersträvar samma referenssystem för vattennivån, för Sveriges del handlar det om RH2000. Hela sjökortsdatabasen ska uppdateras med den nya referensnivån, och det gör det lättare för alla som använder sjökorten att tolka djupangivelserna.

I dag krävs det en hel del av användaren för att få reda på exakt djup.

– För att få reda på det riktiga djupet måste du räkna med landhöjningen som har skett sedan djupet mättes, och ta reda på om det är hög- eller lågvatten. Det kan skilja en halvmeter mellan den nya och gamla referensnivån, säger Per-Olof Seiron, GIS-ingenjör på Sjöfartsverket.

Efter att Sjökortslyftet är genomfört räcker det med att utgå från djupet som står angivet på sjökortet och kontrollera vattenståndet med till exempel Sjöfartsverkets vind- och vattenapp, ViVa. De elektroniska sjökorten uppdateras efterhand när den nya referensnivån läggs in i sjökortsdatabasen och papperskorten när det trycks nya.

Arbetet med att uppdatera databasen med den nya referensnivån är omfattande. Per-Olof Seiron har lett en förstudie för att hitta en arbetsmetod för uppdateringarna. Både djupkurvor, djupsiffror och strandlinjer påverkas i sjökorten, och det krävs handpåläggning för att allt ska bli rätt.

Under sista kvartalet i år ska metoden testas, och sen pågår projektet till och med 2020 när arbetet ska vara klart.

– Det är mycket data som ska förändras. Djupkurvorna får standardiserade intervall. Vi börjar i norr och jobbar oss ner längs kusten. I norr kommer strandlinjen att påverkas. Det har hänt mycket med landhöjningen där, säger projektledaren Elisabeth Svensson.


Källa Sjöfartsverket

 

Sjöfartsverket slår tillbaka

Vi har inte gjort fel!

Nu har Sjöfartsverket producerat ett eget motprogram till Uppdrag Granskning, där de själva får förklara sig och ge de svar de inte fick ge till Sveriges Television, om varför de köpte räddningshelikoptrar från Augusta Westland innan riksdagen fattat beslutet och varför de skakade hand med leverantören innan upphandlingen. Filmen visar att Sveriges Television har gjort bort sig ordentligt. Även om de har rätt i sakfrågan, att upphandlingen av helikoptrarna inte har gått rätt till.

Läs mer: Sjöfartsverket slår tillbaka

Sjöräddningsauktion

Lägg ett bud och rädda liv!

Det var med glädje en strålande sensommardag i slutet på augusti som auktionisten Suzanne Behr tog båten ut till Käringöns sjöräddningsstation för att överlämna resultatet av den första sjöräddningsauktionen till sällskapets VD Rolf Westerström.

Läs mer: Sjöräddningsauktion

Sjökort för Waxholmsbolaget

 

Sjömätning i Stockholms skärgård genom EU

Tyvärr bara i de stora lederna, men bättre än inget. Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas med moderna metoder. Det står klart sedan ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Stockholms läns landsting beviljats EU-finansiering.

– Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.

De stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med moderna metoder, vilket innebär att djupförhållandena där är kända med mycket stor noggrannhet. Men utanför farlederna finns områden som i vissa fall inte är sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen var inte så exakt. En del av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget, och det är dessa områden som kommer att sjömätas med start under våren 2016.

Sjömätningen utförs av Sjöfartsverket. Därefter uppdateras Sjöfartsverkets elektroniska sjökort med det nya sjömätningsresultatet, så att Waxholmsbolaget får tillgång till förbättrade elektroniska sjökort. Även de reguljära sjökortsprodukterna kommer att uppdateras med den nya djupdatan under främst 2018.

– Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, säger Magnus Wallhagen.

Läs mer: Sjökort för Waxholmsbolaget

Man över bord

Hur gör man?

https://youtu.be/qYx1ApHwJZs

Några tips från sjöräddningen vad man kan göra innan och efter att någon ralar i sjön. Viktigast är nog det där att öva innan, så man vet hur man gör med den egna båten.

Pannkaksgrundet

Att gå från grund....

https://youtu.be/5o19wa9iVjI

Jobbigt, pinsamt och blött. Och rätt roligt – när det väl är över. Historien utspelar sig vid Pannkaksgrunden och bygger på en verklig händelse.

Läs mer: Pannkaksgrundet

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.