Bojpoliser blir lapplisor

Bojlisorna anfaller

boj

Runt hela Sveriges kuster finns Kryssarklubbens 170 blåa bojar, utlagda av föreningens ideellt arbetande hamnkommittéer. En fantastisk tillgång för medlemmarna, men också ibland en en källa till missnöje. För när icke-medlemmar lägger sig vid bojarna blir det lätt bråk om deras rätt att ligga där. I nya numret av På Kryss, som för övrigt är mycket välmatat, följer ett brev att dela ut till piratförtöjarna.

 Möjligen är det juridiskt korrekt, men även om klubben nu går från att uppmuntra bojpoliser år man nu över till att organisera medlemmarna som lapplisor. Det vore mer sympatiskt om man bjöd på tjänsten att ligga vid de blå bojarna även för icke-medlemmar.

brev

Reglerna för bojarna är lite komplicerade. Det räcker inte med att vara medlem i Kryssarklubben för att få förtöja. Man måste också ha registrerat båten hos SXK. Årsmärket ska klistras på lämpligt ställe, företrädesvis mastfoten. Dessutom ska båtens namn synas tydligt, jag tror tom att det står i reglerna att det ska finnas i aktern, men det nämner inte På Kryss. Sen får man bara ligga 24 timmar.

Det har funnit medlemmar som agerat rena poliser som med matrikeln i högsta hugg kört bort olovliga bojliggare. Vissa har då hävdat att de ligger där med stöd av allemansrätten. Så är det inte, hävdar klubbens jurist Hugo Tiberg. Bojarna ligger där med tillsånd av vattenägarna och är snarast att jämföra med fasta bryggor:

"Detta medför att våra medlemmar kan betrakta Kryssarklubbens bojar som sina egna, så länge de följer föreskrifterna som Kryssarklubben utfärdat. För allmänheten finns ingen rätt att utnyttja bojarna, men ett gammalt rättsfall om tilläggning vid brygga (södertörn DT 795/1973 och Svea Hovrätt DT 2-1974, Båtjuridik s.26) antyder att man möjligen kan förtöja tillfälligt medan man finns kvar ombord, så att båten kan flyttas när någon medlem gör anspråk på platsen."

Vad han inte nämner är att man ju inte kan göra mycket åt om någon lagt sig olovligen vid en SXK-boj. Mer än att vara otrevlig, som metoden tidigare varit.

Nu reformerar alltså SXK polisarbetet. I stället för att vara otrevlig ska man gå fram till piratförtöjaren och langa över brevet med inbjudan till att bli medlem i Kryssarklubben. Det är ju ett visst fall framåt. Men vore det inte mer sympatiskt att också formellt tillåta "gäster" att använda klubbens bojar, så slipper man "fajter" om vem som har rätt att ligga vid bojen över natten. Fajter som bara orsakar missämja och olust, och faktiskt skadar Kryssarklubbens rykte.

Fast sen har Kryssarklubben på hemsidan "rättat" På Kryss, och skriver att brevet inte alls betyder att båten olovandes ligger vid bojen. Då blir det ju fullkomligt obegripligt alltihop! Vad är det egentligen som gäller för bojarna, är det olovligt eller inte att ligga där utan registrering?

Niklas Krantz

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.