Arnstad om svenska sjömansvisor

Svenskheten i sjömansvisorna

Henrik Arnstad är inte bara journalist och historiker som har undersökt Sverigedemokraternas fascistiska rötter. Han är också en hängiven seglare på sin Pelikanen. Och nu har han kollat in svenskheten i sjömansvisornas värld. På kvinnodagen 8 mars håller han ett lunchföredrag på Sjöhistoriska 11.30. Det måste vara intressant. Ses.

”Möten i monsunen - sjömansvisor, svenskhet och globaliserade hav 1918–1949”.
Henrik Arnstad.

Föredraget utgår från Arnstads studie som tidigare i år lades fram vid Stockholms universitet. I sin uppsats undersöker han konstruktionen av svenskhet 1918-1949 utifrån svenska populärkulturella sjömansvisor, som hade en storhetstid under perioden. Artister som Evert Taube, Lasse Dahlquist och Harry Brandelius gjorde karriär:

"I denna uppsats föreslår jag att dessa framgångsår för den svenska sjömansvisan perioden 1918–1949 har någonting relevant att säga om konstruktionen av svenskhet under dessa år under 1900-talet, efter första världskriget. En nationell identitetsskapande produktion ägde rum, som utgick från att beskriva svensk nationell identitet och unicitet genom att kontrastera den mot den globaliserade diskurs, som det maritima fältet till sin natur utgör. Det var genom att ställa det svenska hos den svenske sjömannen gentemot oceanernas transnationalism som det nationellt specifika framkallades i dessa sjömansvisor, i en tidsepok som utmärktes av sociala och ekonomiska förändringar i Sverige."

Läs gärna hela uppsatsen.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.