människor

Frostad slutar

Volvoknut seglar hem

2012 var det ytterst nära att sagan Volvo Ocean Race hade tagit slut. Nästa Volvorace kommer man att kunna följa live i HD från båtarna. Det är inte mediabevakningen som är avgörande för seglings framtid, det är tillgången på seglingsmöjligheter för ungdomarna. Det säger Knut Frostad i den här intervjun, eller samtalet, någon månad innan han slutar som chef för världens tuffaste havskappsegling. Han har både gjort tävlingen mer kommersiell och samtididigt mer angelägen om att stimulera ungdomar att börja segla.

Det svåra är inte att få Knut Frostad att berätta, svårigheten är att sluta. Trots att vi höll på mer än en timme fanns det inte något annat än ett falsklarm mitt i att klippa bort. Så välkommen till en dryg timme modern seglingshistoria.

Läs mer om Knut FrostadFrostad slutar

Havschef sökes

Regeringen söker Generaldirektör och chef för Havs- och vattenmyndigheten Göteborg

12_Rosenbad_430px.jpg

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och hav i balans samt Levande kust och skärgård.

Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll i att bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet och inom fiskeriförvaltning som regeringen bedriver nationellt och internationellt. Myndighetens medverkan i arbetet inom EU är mycket omfattande.

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd samt är anslagsfinansierad med ett förvaltningsanslag om ca 208 mnkr för 2015. Däreutöver disponerar myndigheten sakanslag som till stora delar fördelas till andra aktörer, i första hand länsstyrelserna. Totalt disponerar myndigheten drygt 1020 mnkr.

Havs- och vattenmyndigheten har ca 250 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg. Myndigheten arbetar även med fiskekontroller ute i fält och dessa utgår från myndighetens lokala kontor som finns i Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona, Västervik och Luleå.

Vi söker dig med

Dokumenterat goda ledaregenskaper,
Erfarenhet att som chef leda en stor organisation med bred, diversifierad och komplex verksamhet,
Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i,
God kännedom om miljöområdet och fiskeriförvaltning,
God kännedom om de krav som ställs på myndigheten i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet,
Erfarenhet att som chef leda och driva förändringsarbete, gärna i större organisationer,
Erfarenhet av internationellt arbete, särskilt inom det europeiska samarbetet,
Akademisk utbildning,
Goda språkkunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

Leda verksamheten och strategiskt utveckla myndighetens uppdrag,
Vara pådrivande och stödjande i de uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för,
Vara en tydlig företrädare för miljöintresset i samhället,
Skapa kontaktnät och ta initiativ till samverkan med intressenter inom miljö- och fiskeområdet,
Företräda verksamheten i externa sammanhang nationellt och internationellt med ett förtroendefullt förhållningssätt till uppdragsgivare och media,
Entusiasmera och motivera de anställda,
Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor såsom exempelvis jämställdhet, åldersstruktur, mångfald och ohälsa,
Företräda arbetsgivarintresset, samverka med myndighetens fackliga organisationer och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
Leda och utveckla verksamheten inom ramen för den gemensamma värdegrunden i staten,

samt att ha en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information om anställningen lämnas av expeditions- och rättschefen Lena Ingvarsson, tel. 08-405 2048. För upplysningar om anställningsvillkoren, kontakta personalchefen Monica Andersson, tel. 08-405 2032.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 17 januari 2016 till Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer M2015/04333/S.

Kryssarklubbaren

Doern från västkusten

Peter Follin blev förra veckan vald till ordförande för Svenska Kryssarklubben, efter diverse meningsskiljaktligehter mellan Stockholm och västkusten. För att få reda på vad det hela egentligen handlar om åkte jag ut till honom på Lilla Varholmen där han bor med havet utanför fönstret. 

Det visade sig att det inte är Stockholmskretsen han är emot. Men möjligen riksföreningens styrelse. Den nye ordföranden i Sveriges största båtklubb vill gärna aktivera medlemmarna och kretsarna, på samma sätt som han själv under alla år varit aktiv med att fixa hamnskisser, dubbar och bojar. Och han framhåller gärna västkusten som den mest aktiva kretsen när det gäller föredrag, utbildningar, eskadrar etc.

- Men jag vill inte förändra Kryssarklubben, säger han i den här uttömmande intervjun. Bara förbättra!

Kommentera och gillaKryssarklubbaren

Lars Sestervik

Glaskonstnären på Orust

Kanske har du mött honom på Båtmässan i Göteborg eller i hamnskjulet i Henån vid Öppna varv bland glasbåtarna. Eller i hamnbassängen på Ursholmen när han ligger ute och tecknar, ditseglad med en klassisk koster utan motor. Kanske har du blivit omseglad av honom i Tjörn Runt, eller vunnit någon av hans glasbåtar i pris.

Jag hälsade på Lars Sestervik i somras, i hans atelje i den gamla läskedrycksfabriken i Svanesund. Passa på att besöka honom om du har tid den här veckan. Nu håller han öppet varje dag 11-16 fram till söndag.

KommentarerLars Sestervik

Göteborgare tar över

Väskusten vann i Kryssarklubben

Peter Follin heter den nye ordföranden för Svenska Kryssarklubben. Det innebär att västkusten vann slaget om styrelsen på årsmötet i Kalmar. Efter ett antal år av Stockholmsdominans hade valberedningen i år föreslagit västkustkretsens ordförande till riksordförande, medan man i Stockholm övertalade den sittande ordföranden att sitta kvar, samtidigt som man ville få in en kommande ordförandekandidat i styrelsen. Medlemmarna uppmanades att poströsta och lämna fullmakter.

Men valberedningens förslag gick igenom, med ordförande och ett par nya ledamöter från väst. Nu får man väl bara hoppas att den nye ordföranden kan bilägga striden mellan öst och väst pigga upp den 92-åriga föreningen en aning. Svensk segling behöver ju lite roligare grejer än sånt tjafs.

Läs mer om Peter FollinGöteborgare tar över

Magnus Rassy

Största segelbåtstillverkaren

Nu nyanställer segelbåtsvarven igen. Magnus Rassy har det största av de alla, och han är glad. Jag träffade honom i ruffen på favoritbåten under Öppna Varv för att tala om hur det är att växa upp som segelbåtstillverkare i Sverige. 

 

KommentarerMagnus Rassy

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.