Risinger kollar Kustbevakningen

Havs-GD: n får insyn

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Björn Risinger, har utsetts av regeringen att sitta i Kustbevakningens insynsråd.  Förordnandet gäller från 1 januari i år till och med 31 december 2014.

- Det ska bli spännande att kunna följa Kustbevakningens verksamhet lite närmare, jag ser uppdraget som en del i mitt uppdrag som generaldirektör för HaV, säger Björn Risinger.

Fem anställda vid Kustbevakningens avdelning för räddningstjänst och sjöövervakning har sin arbetsplats i Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor "Pagoden" vid Göta älv i Göteborg. De fem arbetar med bland annat fiskerikontroll, miljöövervakning, jakt- och naturvårdsövervakning och brottsbekämpning med inriktning mot bland annat fisket. Skälet till att de sitter där är att kunna underlätta samverkan med HaV och Kustbevakningen.

- HaV:s tillsynsavdelning har väldigt nära utbyte med Kustbevakningen i det dagliga arbetet. Men det här ger mig mer insyn i ledningsarbetet vid Kustbevakningen, säger Björn Risinger som även leder HaV:s insynsråd och är ledamot i insynsrådet för SMHI och för Jordbruksverket.

Övriga ledamöter i Kustbevakningens insynsråd är rikskriminalchef Klas Friberg, Helena Lindberg, generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket, Peter Sandwall, generaldirektör för Försvarsmakten,  Christer Schoug, vd för Sveriges Redareförening samt Rolf Westerström, vd, Sjöräddningssällskapet.

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera

Sittbrunnenfilmer