internationellt

norgetull i regeringen

regeringen griper in

Norges finansminister griper nu in i fallet med de svenska seglare som måste betala hundratusentals kronor för att segla i Norge under längre perioder. Kjell Olsson från Gävle dömdes till att betala 300 000 i moms, för att han var fem dagar längre än 12 månader i Norge.

Där har en insamling startats till förmån för gävleseglaren, och en stortingsrepresentant, Ingerd Schou (H) skrev till regeringen och bad dem ingripa. Nu har finansminister Sigbjørn Johnsen reagerat och svarat.

 – Från Tull- och avgiftsdirektoratet har jag fått veta att  de kommer att  titta närmare på dagens praxis och värdera om det kan finnas behov för ändringer i regelverket. Vad som eventuellt  kommer ut av det härär det emellertid för tidigt att säga nånting om, heter det i svarsbrevet från finansministern.

Kommentarer

Elena sjönk

rädddade, men båten sjönk

Två svenska seglare räddades tidigt i morse av den brittiska tankern Georgina sedan deras båt, ketchen S/Y Eleni gått på grund och vattenfyllts utanför Venezuelas kust.Den drygt 12,5 meter långa ketchen Elena sjönk några timmer efter att paret seglat på ett rev.

Kommentarer

norgeseglare dömd

norgeseglare dömd till uppläggningsmoms

Fem dar för länge låg Kjells båt i Norge. Därför får han nu betala 300 000 kronor till norska staten.

Kjell Olsson och hans fru Cecilia seglade iväg på sin drömresa 2008. Planen var att segla Skandinavien runt.

De startade hemma i Gävle och i september hade de kommit till den norska staden Mo i Rana i mitten. Båten las upp på land vid den kommunala hamnen för att sättas i sjön igen nästa år då resan fortsatte till Narvik och sedan vidare på trailer ner till svenska Bottenviken.

När de var tillbaka i Gävle fick Kjell Olsson ett brev där norska tullen förklarade att han skulle betala 250 000 svenska kronor i moms, båtagvgift och ränta. Orsaken var att han brutit mot reglerna om tillfällig införsel när båten lämnades i Norge över vintern.

En ny lagparagraf som tillkom i januari 2009 sade att den utlänning som lämnar sin båt i Norge mer än sex veckor utan att själv befinna sig i landet måste betala moms på hela båtens värde samt en särskild avgift för motorn och ränta.

Oslo Tingsrett klarlägger nu att de nya reglerna inte kan tillämpas retroaktivt. Däremot fälls Kjell Olsson enligt de gamla reglerna för att båten var i Norge fem dagar längre än tillåtet. Bestämmelserna sa max tolv månader.

Till norska Seilas säger Kjell att han inte vet hur han ska kunna betala summan, som nu stigit till 300 000 svenska kronor, med rättegångskostnaderna.

-Och jag är arg eftersom jag tycker att det är orättfärdiga bestämmelser, säger han.

 

Kommentarer

invandrarjakt i Grekland

jagar invandrare i Grekland

I helgen lyfte kustbevakningsflyget KBV 502 från Skavsta med destination Grekland. Uppdraget är att under en månad övervaka sjögränsen mellan Grekland och Turkiet, främst under nattetid, för att på så vis kunna upptäcka och tidigt identifiera illegal invandring.

Kustbevakningsflygets uppgift i Grekland är att dokumentera och rapportera det man upptäcker till grekiska myndigheter. Flygövervakningen är en del av operation Poseidon – ett Frontex-uppdrag som engagerar 26 EU- länder. Frontex är den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s medlemsstaters yttre gränser, och länderna som deltar i operationen bidrar till den genom personal eller teknik.

Gränsen mellan Turkiet och Grekland är EU:s yttre gräns och här passerar varje år en strid ström av illegala immigranter från Asien och Afrika. Grekland har svårt att klara av den ökade strömmen av människor, och har därför bett EU och dess medlemsländer om hjälp med spaningsflyg, helikoptrar och patrullbåtar.

Kommentarer

piratsläppta

äntligen fria

Efter 388 dagar i fångenskap hos somaliska pirater har det brittiska seglarparet Paul  och Rachel  Chandler (60 respektiverve 57 år) släppts. Betydligt magrare än när de togs som gisslan befinner de sig nu hos myndigheterna i det krigsdrabbade landet, nära gränsen till Etiopien.

Obekräftade uppgifter gör gällande att en lösensumma har betalats för deras frisläppande. Från början krävde piraterna sju miljoner dollar för paret, något som deras släkt och vänner inte hade någon möjlighet att få ihop, trots en massiv insamlingskampanj på nätet. Brittiska myndigheter har helt motsatt sig utbetalning av lösen, men sen beloppet enligt uppgifterna sänkts till en tiondel av ursprungsbeloppet ska piraterna ha gått med på det. 

Redan i juni släpptes 430 000 dollar från ett flygplan i lösensumma, men kidnapparna höjde då beloppet och behöll paret. Exakt hur mycket som nu betalats är oklart, men troligen har piraterna inkasserad uppåt miljonen dollar.

   

Tv-inslaget är inspelad när de fortfarande satt som gisslan

Kommentarer

sverige i americas cup

sverige i americas cup

Med Kungliga Svenska Segelsällskapet och Jacob Wallenberg i ryggen utmanar Thorbjörn Törnqvist i  America's Cup i 2013. Med projektledaren Paul Cayard, rorsman Terry Hutchinson, (USA) tidigare i Emiratens team. Designteamet leds av Juan Kouyoumdjian. Det blir kanske det bästa svenska laget någonsin. Artemis-teamet åker till Nya Zealand i januari för att provsegla den nya AC45 katamaranen som ska användas i sommarens uppvärmning.

Kommentarer

Sittbrunnenfilmer