norgetull i regeringen

regeringen griper in

Norges finansminister griper nu in i fallet med de svenska seglare som måste betala hundratusentals kronor för att segla i Norge under längre perioder. Kjell Olsson från Gävle dömdes till att betala 300 000 i moms, för att han var fem dagar längre än 12 månader i Norge.

Där har en insamling startats till förmån för gävleseglaren, och en stortingsrepresentant, Ingerd Schou (H) skrev till regeringen och bad dem ingripa. Nu har finansminister Sigbjørn Johnsen reagerat och svarat.

 – Från Tull- och avgiftsdirektoratet har jag fått veta att  de kommer att  titta närmare på dagens praxis och värdera om det kan finnas behov för ändringer i regelverket. Vad som eventuellt  kommer ut av det härär det emellertid för tidigt att säga nånting om, heter det i svarsbrevet från finansministern.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.