Stopp för rovfiske från EU-fartyg

Idag presenterade Isabella Lövin sitt betänkande om den externa dimensionen av EU:s fiskeripolitik – alltså de regler som rör fisket utanför EU:s gränser. Några av de viktigaste förslagen:

isabella* Samma regler ska gälla för EU-fartyg oavsett om de fiskar inom eller utanför EU.

* EU-fartyg ska bara fiska på bestånd där det finns överskott av fisk.

* Fiskeriavtalen ska kunna avbrytas om avtalslandet bryter mot mänskliga rättigheter.

* Tidigare har den externa politiken fokuserat på bilaterala fiskeriavtal, men handel är också viktigt att lyfta upp: EU måste skärpa villkoren för att importerad fisk ska vara hållbart fångad.

* EU och medlemsstaterna måste göra mer för att kontrollera EU-fartyg som fiskar under privata avtal med andra länder.

* Det behövs strängare regler för att förhindra ”flagghoppning” – där operatörer hoppar mellan olika flaggstater bl.a. för att kunna fiska på samma bestånd under flera länders avtal.

Efter att betänkandet presenterades i fiskeriutskottet idag kommer övriga ledamöter nu att kunna lägga ändringsförslag på betänkandet. Omröstning i fiskeriutskottet kommer att ske i maj och i plenum preliminärt i juli.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Slusshandboken

Slusshandboken

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line