Sjörapporten

sjorapporten

Ett uppslagsverk till skeppsbiblioteket

Sjörapporten skildrar i text och bild de olika observationsplatserna runt vår kust som nämns i radions sjörapport.

 

Författarna har delat upp boken i tre huvuddelar. Inledningsvis beskrivs sjöprognosernas historia, alltifrån hur de första pionjärerna blev motarbetade till hur dagens digitala revolution är till gagn för sjöfararen. Därefter följer en genomgång av fyrväsendets utveckling, olika typer av fyrkonstruktioner, linser etcetera. I den tredje och sista delen, som även är den mest omfångsrika, får läsaren besöka samtliga observationsplatser. Dessa beskrivs dels faktamässigt med bland annat vind-data, dels med fotografier och satellitbilder, dels med olika historier som inträffat. Historierna är inte sällan dramatiska skeppsbrott.

Boken vänder sig nog främst till alla oss som har någon relation till vår kust. Det går visserligen att med behållning läsa boken från pärm till pärm. Men frågan är om inte många läsare till del använder den som en sorts uppslagsverk, tar fram och läser om en aktuell fyrplats när den är extra aktuell, exempelvis när man seglar i närheten.

Sjörapporten har goda utsikter att bli en spridd och omtyckt presentbok. Vi tycker bra om den och därmed får den en självklar plats i skeppsbiblioteket.

Boken får 5 rorkultar från oss.

Erik och Mary Omming

Sittbrunnenfilmer