Sommarlots till Rödkallen

Ön som föddes på medeltiden

sommarlots-till-rodkallenRödkallen, en liten ö i det yttersta havsbandet i Botttenvikens skärgård, reser sig ur havet i en takt av 8-9 mm per år. Sakta med människomått mätt… men väldigt fort utifrån ett geologiskt perspektiv. Rödkallen som många känner igen från radions sjörapporter bröt vattenytan under medeltiden och hit kom tidigt fiskare från det som i dag är finska Karlö för att fiska strömming och säl.

I dag är Rödkallen sommarhemvist för ett 30-tal släktingar och kusiner till tidigare lotsar och båtmän och en och annan ”utböling”.

 

”Sommarlots till Rödkallen” (Black Island Books) är skriven av öborna Jan och Sol-Britt Hertting. Jan har under sina år på ön tagit helt fantastiska bilder! För det är ändå bilderna som dominerar även om de kompletteras väl med de fyndiga och illustrativa verserna som skrivits av de båda författarna gemensamt.

 

Inseglingen till Luleå var besvärlig pga. den steniga kusten och 1814 blev det en ö för lotsar och båtmän. Heidenstamsfyren byggdes 1872. Fyren togs ur bruk efter 100 års tjänst och är idag ett kulturhistoriskt minnesmärke. Heidenstamfyren på Rödkallen är en av de få kvarvarande Heidenstamfyrarna i landet.

Boken tillägnas Bottenvikens skärgård och författarnas förhoppningar är att den skall bevaras och att boken skall locka andra till att utforska Bottenvikens öar (se t ex www.bottenviksskargardar.se).

I förordet skriver författarna att det är deras egna erfarenheter, minnen och värderingar som har varit utgångspunkten när boken skrivits. Tack för det!

Gunnar Vagerstam

sten
VATTENYTAN 1872
En sten – en av Rödkallens märkvärdigheter
visar att havsnivån sänkts med mer än två meter
sedan artonhundrasjuttiotvå.
Och det var grund nog redan då.

fyr1
ETT KULTURMINNE
Fyrar av järn och inte av sten,
sektioner lätta, flexibla, så var idén
när Heidenstam gjorde sin konstruktion,
av fyrar för fabriksproduktion.

fyr2
NÄR FYREN TÄNDES
Förr i mitten av juli när fyren tändes
hos många en aning av vemod det kändes.
Mörkare tider var nu på gång
först höst, sedan en vinter lång.
Men mycket sommar fanns ännu kvar,
med fina, soliga och varma dar.

 lotsbat
HÄR ARBETADE LOTSAR I NÄRA 200 ÅR
En Havets vägvisare som,
sommar, vinter höst och vår
natt och dag,
i storm och stiltje,
i sol och dimma,
hjälpte var kapten att
säker väg till kajen finna.

 ornitolog
155 OBSERVERADE FÅGELARTER
Ornitologer vitte bär,
om att fågelrariteter finns det här.
Ständigt ljuder fågelsång,
även näktergalens någon gång.

 

 

./.

Sittbrunnenfilmer