Blå sommar och röda segel

Poesi, matrecept och historia.

I boken får läsaren följa författaren och hans hustru Lisa när de i sin kära Ketch Siri under sommaren 2009 seglar Torekov - Lofoten tur och retur.

Detta är inte, på gott och ont, en konventionell seglingsbok. Boken ger inte tekniska, praktiska råd eller handfasta  tips om hamnar, leder och dylikt. Däremot förmedlar den poesi, matrecept och mycket historia. Kanske för många, och i vissa fall alldeles för långa historiska utvikningar vilket gör att läsaren under många sidor befinner sig i dåtid och inte i nutid.
Det första kapitlet i boken ger dock en härlig introduktion till naturen där författaren knyter ihop några av nordnorges mest spektakulära naturfenomen, De sju systrarna , Torghatten med flera.
På några ställen i boken skildrar Per Holmlöv på ett inkännande vis episoder, där de flesta erfarna seglare nog nickar igenkännande. Tänker då till exempel på skildringen av glädjen vid vårens sjösättning samt frustrationen vid de tekniska problemen med backslaget.
Som författaren skriver är nordnorges natur storslagen. Just detta kommer inte riktigt till sin rätt varken i text eller bild. Men, å andra sidan är det svårt att beskriva storslagna naturfenomen. De ska helst upplevas.


Erik & Mary Omming

Recensenterna seglade under sommaren 2011 själva
till Lofoten med sin Najad 511 Bess Safari Too.

Sittbrunnenfilmer