72 fots svensk-engelsk ketch beslagtagen

freedom_2.jpg

Engelsk beteckning i seglet, men svensk flagg i aktern på 22 meters ktechen Freedom som tagits i beslag.

 

Svenskflaggade aktivistbåten Freedom som synts i medierna och tagits i beslag av israeliska marinen, väcker viss undran, eftersom båten har TS GBR 438 i storseglet. Beteckningen TS brukar vara förbehållen skolfartyg registrerade i Storbritannien och som seglar för Sail Training Association, den organisation som organiserar Tall Ships Race. 

Enligt officiella uppgifter från 2010 ägs Freedom av en göteborgare, som dock vid samtal säger att han inget har med båten att göra och att han inget vet om den. Skeppare ombord är en kanadensare, John Turnbull och som besättning har han mönstrat 12 personer.


Freedom är enligt Marine Traffic byggd 1976, mäter 22 x 4 m med ett deplacement om 29 ton och har en Ford diesel. Inga uppgifter finns om vem som ritat, vilket varv som byggt den eller i vilket material. 


Nu ligger Freedom i israeliska Ashdod, besättningen är förd iland och ska flygas hem. Planen var att båten skulle skänkas till Gazaborna för att de skulle få en båt att fiska med. 


Även en Comfort deltog i eskadern och en utrangerad norsk trålare. Comforten fick dock rigg och roderhaveri, sökte nödhamn i Palermo och tillåts inte fortsätta av Kustbevakningen av sjösäkerhetsskäl. Ytterligare en båt har fått ge upp seglingen sedan den inte fått besättning.


Min reflektion om Freedom, är att det är synd på så rara ärter. Tänk om en seglarskola som Kryssarklubbens fått ta över båten istället. Och jag förundras också över hur amatörmässigt förberedda  båtarna verkar vara. Freedom har varmgång i den gamla motorn och Comforten fick sm sagt både roder- och rigghaveri trots att vädret enligt biöderna varit lugnt.


Men fin i linjerna är hon Freedom och förtjänar en bättre framtid än att ligga i beslag, kan jag tycka som seglare. Någon som vet mer om denna stora ganska ståtliga ketch som synts i Stenungsund och i Lilla Bommens Gästhamn i Göteborg?


Curt Gelin

Sittbrunnenfilmer