Vestas skipper talade ut om krocken

Towill.jpg

Mark Towill var vaksam, kollade radar och AIS, hade utkik på däck, väjde för en båt, men kolliderade trots det.

 

Vestas 11th Hour Racing co-founder, Mark Towill bröt för en tid sedan tystnaden om vad som hände när båten krockade på väg in till Hong Kong. Detta skedde sedan teamet informerats om att utredningen som gjorts av myndigheterna har avslutats och att inga vidare åtgärder beslutats. Så här berättar Towill för VOR-ledningen om händelseförloppet.

 

 

Jag följde tre fartyg på AIS, en kabelutläggare, som vi precis hade passerat, ett fartyg längre fram,som rörde sig framför och bort från oss, och ett tredje fartyg som vi indentifierade som en fiskebåt.

Det var en mörk och molnig natt och vinden var kring 20 knop med måttlig sjö. När vi närmade oss fiskebåten vi sett på AIS, bekräftade besättningen att de sett den, att den var väl upplyst och vi lovade åt styrbord för att hålla undan. Jag iakttog AIS och kommunicerade bäring och avstånd till fiskebåten när vi precis före det väntade mötet, fick en oväntad kollision.

Då hände mycket, kraften från kollisionen gjorde att vi gick över stag, vilket vi inte var beredda på. Frivakten kom upp på däck och vi fann att ingen var skadad eller saknades. Vi kollade fören, såg hålet på babordssidan och gick ner under däck för att bedöma skadan. Vatten forsade in genom hålet och vi blev oroliga för att fören inte skulle hålla.

Vi krängde båten åt styrbord för att hålla fören ur vattnet, seglen var redan stuvade på styrbord, styrbords ballasttank var full och kölen vreds åt styrbord. Vår nödpump placerades i förskeppet och vi lyckades begränsa vattenflödet.

Men båten var svår att manövrera på grund av att vi krängde över så mycket. Det tog oss ungefär 20 minuter att få båten under kontroll och då styrde vi tillbaks till kollisionsplatsen. Vi såg flera personer på en fiskebåt, som lyste mot en punkt i vattnet.
Vår första tanke var att de letade efter någon, varför vi genast började söka. Efter en stund såg vi en person i vattnet och vi försökte få kontakt med den båt vi kolliderat med och varskodde race control. Vår navigatör opade Mayday på kanal 16 å fiskebåtens vägnar. Det fanns många fartyg i området, men de avvaktade.

Kommunikation var svårt, all trafiken på VHF innebar att det var svårt att prata med de vi behövde ha kontakt med och inte många pratade engelska. Men vi fann ett sätt att vidarebefordra meddelanden till kabelutläggarfartyget och dom lyckades skicka sin vaktbåt för att söka och försöka rädda.

Den begränsade manöverförmågan, hindrade oss till en början från att ta upp den nödställde. Vaktbåten kunde hjälpa till och gjorde allt för att bistå. Efter flera försök fick vi ombord den nödställde, varpå vi startade hjärtlung- räddning.

Sambandscentralen i Hong Kong varskoddes om att vi hade den nödställde ombord och de meddelade att en helikopter var på väg för att ta honom till sjukhus. Men livet gick inte att rädda.

När vi förstod att vi inte kunde uträtta mer på olycksplatseen, försäkrade vi oss om att båten var säker och informerade raceledningen om att vi skulle utgå från benet. Vi lade till nära race village, mötte seglingsnämnden och lokala myndigheter för att redogöra för vad som hände.

Händelsen har tagit på teamet, vi sörjer med den omkomnes familj. Vi har varit tvungna att att hålla igen med information av hänsyn till att utredningen pågick och för att försäkringsbolaget skulle kunna göra sin utvärdering.

Under tiden har Vestas lagats i Auckland, sjösatts, har deltagit i inshore racet och är nu klar för ben 7. Förhoppningsvis kommer Vestas igen på halva delen av banan som nu återstår.

Frågan är om olyckan hade kunnat undvikas?  När Ericsson 3 var med 2008 - 2009,  hade man en nattkikare av en rysk modell ombord för att se båtar när man kom in i trånga vatten, berättade Anders Lewander, som var skeppare, på ett mingel nyligen. Sådana ingår inte på VO 65:orna.

Raceledningen har med anledning av krocken bestämt att de kan korta banan vid trafikerade vatten av säkerhetsskäl. När VOR angör Göteborg i juni, kan hamnens trafikledning, följa flottan från Vinga Angöring och förhoppningsvis får lov att varsko ifall fara uppstår på uppoppet in mot målet.

- Vi kommer att göra en ansvarsfull bedömning av vad som kan göras för att minimera riskerna och öka säkerheten. Våra seglare är professionella och förstår sitt ansvar enligt COLREG ( Regulations for Preventing Colliskons at Sea). säger tävliubngsledareb flr VOR Phil Lawrence.,

Målgången i Göteborg beräknas till14 - 15 juni, In Port race sker 17 juni och starten för sista benet till Haag blir 21 juni - dagen för midsommarafton.

Curt Gelin

 

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.