18 båtar höjda i årets SRS-tabell

DSC_7313.jpg

 - Vi ser att vissa båtar blir snabbare med åren och därför höjs deras SRS-tal för 2018, berättade Jimmy Hellberg för en intresserad skara åhörare på seminariet Go For Speed, ordnat av Havskappseglingsförbundet.

De båtar det gäller är dock ingalunda nya på banorna, eller av kategorin spjut. Nej de är gamlingar, som i två fall dessutom är samma typer. Den giltiga officiella tabellen kommer inom kort ut på www.ssf.se, som för andra året adminstreras av f d segelmakaren och särdeles båtkunnige Patrik Erlandsson. Han kunde på seminariet berätta att hela 1377 båtar deltog i SRS-rankingen 2017, vilket kan jämföras med 1061 båtar 2016 och det motsäger allt prat om att intresset för kappsegling är i avtagande.

PTRIK.jpg

SRS-nyheterna 2018

Årets tydligaste förändring är att möjligheten att ta ut ett separat shorthandedmätbrev tas bort och ersätts av en möjlighet att välja en alternativ segelkonfiguration för shorthandedtalet på det ordinarie mätbrevet. En båt kan alltså fortsättningsvis endast ha ett mätbrev med standardrespittal för en normal konfiguration och ett shorthandedtal som kan vara för samma eller en alternativ konfiguration.

Vi har lagt avsevärt arbete på att uppgradera webbgränssnittet, som numera är tvåspråkigt (svenska/engelska) och har förbättrade möjligheter att lägga in hjälpinformation i infobubblor. Vi kommer att förbättra informationen i gränssnittet under tid och vi tar gärna emot önskemål och tips på vad som kan förbättras

Bedömningsmetoden har justerats på några punkter:
Bedömningssystemet för flygande segel har justerats, som en respons på den tekniska utvecklingen av dessa segel. Antalet val av segelmaterial för flygande försegel begränsas till två; vävd duk och laminerad duk. Inverkan av dessa förändringar blir liten för de flesta befintliga båtar.

Bedömningen av mycket långsmala båtar har justerats. Detta rör endast ett fåtal båtar, främst stora skärgårdskryssare.

Begränsningarna för att få det så kallade ”cruisingavdraget” har justerats. Vår bedömning är att den gamla modellen var allt för förmånlig för många båtar. För 2018 gäller att om en enskrovsbåt har en segelgarderob begränsad till ett storsegel, en genua med HLP>130% av FB (förtriangelbasen), vilken förs på ett rull-system monterat helt ovan däck samt maximalt ett flygande försegel, ger detta sänkt SRS-tal.

Alla segel utöver ett försegel samt ett flygande försegel kommer att påverka respittalet. Inverkan kommer att vara svag, men är tänkt som en påminnelse om att SRS i första hand är ett respitsystem för breddkappsegling.

Sammantaget gör årets förändringar att medianbåten får ett höjt tal på ca. 0.003.

Ett antal tabellbåtar har fått justerade uppgifter och därmed kan respitalet ha ändrats. Källan till nya måttuppgifter är främst SRSv – mätningar och information från ett antal båtägare och vi tar gärna emot information om ytterligare felaktigheter i båtdataladen.

Ändringarna rör följande båttyper; Accent, Aphrodite 101, Bianca 101, Dehler 29, Elan 333, Elan 31, First 44.7, HR310, Maxi Magic, Mistinguette, Murena, OE29, OE 36, Scanner 391, Scanner 38, Sveakryssare, Player 31 och Player .

SSF/Pelle Lindell, Jimmy Hellberg

http://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.