Sweboat svarar Öppet Varv

Curres blogg:

Stor optimism för Marstrandsmässa

marstrandshamn

Så här på nyåret ser seglare, som säljer segelbåtar, redan fram emot sommaren och årets skräll – den flytande mässan på Marstrand

Som berättats var våndan stor bland segelbåtsföretagen om de flytande mässorna på Västkusten. Men när nu beslutet är taget, hörs glada tongångar. En av segelbåtsimportörerna är påtagligt entusiastisk och beslutsam inför Marstrand.

- Uppställningen är fantastisk, vi känner oss mycket välkomna till Sveriges mesta seglarmetropol.

- Kommunen, båtklubbarna, Marstrands hamn, företagarna, restaurangerna, hotellen och många fler vi mött, lovar att göra allt de kan för att Marstrandsmässan ska bli en stor framgång för oss utställare och för besökarna. Det kan bli lite av en folkfest för båtfolk.

- Kappsegling med J-70, uppvisningsseglingar med M 32 och prova på segling står på programmet och gör att i dagsläget väljer 70 procent av segelbåtsbranschen att vara i Marstrand.

- Vi hade gärna ställt ut i Ellös, arrangemangen har varit väldigt fina. Men vi vill vara lojala med vårt branschförbund och måste ha en neutral huvudman för en flytande mässa. Men också för att vi tror att det blir kommersiellt bra i Marstrand, säger en segelbåtsföretagare, son föredrar att vara anonym, han vill inte föregå sina kolleger i Segelbåtar i Sverige, som han uppskattar mycket som ett nyttigt bollplank.

matseriksson 6Under tiden vill Mats Eriksson på Sweboat framföra sin syn till hur det kunde bli två flytande båtmässor på Västkusten 2017 – i Ellös och Marstrand.

ME: Allt färre motorbåtar i Ellös ledde fram till beslutet att först inte arrangera alls, sedan att hitta en ny plats och slutligen till att ta över mässan i Marstrand.

CG: Stämmer summan 450 000 kr för köpet? Tidigare sade en källa att begärt pris prutades ner till 200 000.
ME: Din källa hade inte helt rätt. Vi bjöd 250 000 kr för mässan, vilket motsvarade VSBB:s (Västsvenska Båt Branschen) kostnader för att själva ta över för två år sedan. VSBB ville ha 600 000 kr och förhandlingarna strandade. Efter uppmaningar från medlemmar att ”göra något åt situationen” så återupptog vi förhandlingen – som landade på 450 000.

CG: Uppgifter säger också att Sweboat haft ett överskott på 600 000 kr för flytande mässorna och att risken för inkomstbortfall påverkade Marstrandsbeslutet. Kommentar?
ME: Det stämmer. Vi har ett överskott på ungefär 600 000 kr per mässa och detta överskott används till att finansiera vår övriga verksamhet; lobbying, utbildning, juridisk support, avtalsblanketter, Upptäck Båtlivet kampanjen, etc. Alltså var beslutet att trots allt arrangera en mässa, bland annat av pekunjär natur, för att kunna fortsätta med vår höga servicenivå till våra medlemmar. Sweboat gör ett nollresultat årligen, all vinst återinvesteras i projekt.

CG: Förklara också hur Sweboat kan köpa ett event av medlemmarnas egna medel för medlemmarnas egna medel.
ME: Inte helt logiskt, jag håller med. Ibland får man bita i det sura äpplet för att uppnå något högre, i detta fallet är det att åter förena branschen på en mässa som är öppen för alla!

Den polarisering mellan segel- och motorbåtar, som vissa försöker skapa, stämmer inte. Sweboat vill bara EN sak; att ena branschen. I princip alla segelbåtsföretag vill ena branschen och så vill även tillbehörsföretagen och motorbåtsföretagen. Vad jag har förstått så har en majoritet av segelbåtsföretagen bestämt sig för att ställa ut på Marstrand, nu när Sweboat har tagit över mässan.

Avslutningsvis vill jag säga att detta inte har varit lätt. Öppna Varv har varit Sweboats stolthet i över 20 år. Men konceptet Öppna Varv har nu spelat ut sin roll, då endast HR har öppet - och att en majoritet av vår bransch nu kräver en utveckling och förnyelse och en neutral plats. Då måste ett branschförbund följa sina medlemmar.

Gott nytt år hälsar Mats Eriksson, hängiven seglare sedan 40 år.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.